Alle berichten van Noorderkroon

uitstap Noorderkroon-Achel 2007

Verslag van de 29e uitstap van Noorderkroon-Achel.

 

biesbosch

14 April 2007, temperaturen die bijna zeldzaam zijn (ook tijdens sommige zomers!) en Noorderkroon-Achel gaat op stap. Jan had ( in functie van reisleider voor het leven) een werkelijk schitterend programma samengesteld: een  2 u durende boottocht op de Biesbosch, een bezoek aan sterrenwacht Mercurius in Dordrecht en een bezoek aan slot Loevenstein. Als je als vereniging al bijna dertig jaren uitstappen onderneemt dan wordt het steeds moeilijker om iets nieuws te brengen. Ook ditmaal is onze reisleider met glans geslaagd in zijn opzet: drie totaal nieuwe bestemmingen!!!

 

biesbosh zwanenvlucht

 

 

Om 07.30u vertok de autobus met een 30-tal geïnteresseerden richting Drimmelen voor een boottocht over de Biesbosch. In de bus bracht Jan een inleiding over de Biesbosch. We weten nu allemaal dat de Biesbosch een natuurreservaat is en wat voor één…..10.000 hectaren groot.  Rivieren, kreken, grienden, landbouwgronden …….water……vooral veel water! Dit landschap heeft een heel eigen flora en fauna. We hebben te horen gekregen dat er in de Biesbosch weer bevers zitten. Tijdens onze rondvaart hebben we zelfs één heel recente beverburcht gezien. We rekenden uit dat de gemiddelde dichtheid bevers op de Biesbosch 1 op 100 hectaren was.

 boot

De Biesbosch ontstond door een samenspel tussen water, natuur en mensenhanden. In dit ontoegankelijke gebied – een mooie schuilplaats tijdens de oorlog – verdienden griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen een karige boterham. Na 1970 verdween deze eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als drinkwaterbekken.De Groote of Zuidhollandsche Waard was in de Middeleeuwen een welvarende streek waar landbouw, fruitteelt, en turf- en zoutwinning de voornaamste middelen van bestaan waren. Het gebied moet er ongeveer hebben uitgezien als de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard in de negentiende eeuw: met veel water, boerendorpjes langs de rivierdijken en langs de ontginningspaden in de polder, maar ook met hier en daar een kasteel. In één nacht, van 11 op 12 november 1421 veranderde de Sint Elisabethsvloed dit gebied in een binnenzee van 30.000 ha. De reeds anderhalve eeuw oude, omringende dijk brak door in het zuidwesten, ongeveer waar nu de Moerdijkbruggen liggen, op diverse plaatsen. Als gevolg van deze overstroming verdwenen naar schatting zestien dorpen van de landkaart.

Geholpen door latere dijkdoorbraken bij Werkendam kon het rivierwater een kortere weg naar zee zoeken. Het zoute water werd naar zee teruggedrongen en veranderde het gebied in een zoetwatergetijdengebied, het enige in Europa.
Doordat na de Sint Elisabethsvloed zee en rivier veel klei- en zanddeeltjes aanvoerden, kwam het onder water gelegen land geleidelijk steeds hoger te liggen. Op een gegeven moment kwam er land bij eb droog te staan. Daarmee ontstonden groeimogelijkheden voor planten. Als eerste groeiden er biezen. De oorspronkelijke naam Bergsche Veld werd niet meer gebruikt, in de volksmond werd de naam: ‘Biesbosch’ (bos van biezen).

Sinds 1421 heeft de Biesbosch een bijzondere landschappelijke ontwikkeling doorgemaakt waarop de mens veel invloed heeft uitgeoefend. In de jaren zeventig greep de mens nog eens rigoureus in het landschap in. Door de aanleg van de Haringvlietsluizen (Deltawerken) verdween eb en vloed grotendeels uit de Biesbosch.  Na een heel mooie boottocht en een flinke dosis voorjaarszon deden we de haven terug aan en in de onmiddellijke omgeving  nuttigden we de lunch.

 

Op weg naar Dordrecht, voor het tweede gedeelte van onze uitstap. Jan had op het internet een heel jonge sterrenwacht gevonden. Eén die we nog niet aangedaan hadden, dus….  Op weg naar Mercurius!!!Toen we aankwamen in het park van Dordrecht viel ons meteen het hoge gebouw op met de koepel. Een verzameling van bijgebouwtjes gaven het geheel een heel frisse indruk. Eenmaal binnen werd dat gevoel nog sterker; een heel mooi ingerichte sterrenwacht met een heleboel doe-dingen en de grootste trots van de sterrenwacht een unieke collectie meteorieten.  Nu, de grootste trots…….onder de koepel….Voor de realisatie van een sterrenwacht in Dordrecht, is gebruik gemaakt van een reeds bestaand gebouw in het natuur – en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch. Dat gebouw wordt voor een symbolisch bedrag gehuurd van het gelijknamige recreatieschap. Omdat voor de uitbreiding en de verbouwing van dit pand een fors geldbedrag nodig was, is een beroep gedaan op de medewerking van gemeenten, bedrijfsleven en andere instellingen. Deze medewerking, die meestal een financiële bijdrage betrof, heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat op 21 oktober 1998 sterrenwacht Mercurius zijn deuren voor het publiek kon openen. Het aantal bezoekers is op jaarbasis al opgelopen tot een slordige tienduizend, zodat sterrenwacht Mercurius zich tot de grootste sterrenwachten van Nederland kan rekenen.

 

 

In de expositie kunt u zien wat een groep toegewijde vrijwilligers kan bereiken in het populariseren van de sterrenkunde. Een zeer groot gedeelte van het materiaal dat je in de expositie tegen komt is zelf ontwor
pen, gebouwd en wordt zelf onderhouden. Vragen waar u onder andere antwoord op zult krijgen zijn:

  • Hoeveel wegen mijn boodschappen op een andere planeet?
  • Hoe lang moet ik met een vliegtuig reizen om op Uranus te komen?
  • Hoe ziet een tornado er in het klein uit?
  • Hoe moet het ISS eruit gaan zien? Waar is het ISS nu?

De achterliggende gedachte van de expositie is dat je door zien en zélf proberen meer leert over het heelal. De meteorietencollectie, Sterrenwacht Mercurius mag zich trots exposant noemen van de grootste collectie meteorieten van alle sterrenwachten in Europa. Eigenaar en verzamelaar Jan Bartels bevindt zich al geruime tijd in de ‘meteorietenwereld’ en stelt bij sterrenwacht Mercurius zijn indrukwekkende collectie ‘heavenly bodies’ ten toon. Een aantal belangrijke stukken uit de collectie:

  • Gibeon: Een ruim 240kg wegend fragment. De grootste meteoriet ooit in Nederland ten toon gesteld!
  • Garza stone: Een zeer zeldzame wereldprimeur! Een deel van de Park Forest meteorietenregen die veel schade veroorzaakte.
  • Zagami: Fragmenten van een Marsmeteoriet. Écht Marsgesteente dus!
  • Utrecht: Een zeldzaam fragment van de meteoriet die in 1843 in Utrecht gevallen is.
  • Glanerbrug: Een stuk van de meteoriet die in 1990 in het Twentse Glanerbrug door het dak van een huis viel.

meteoriet

 

meteoriet geel

 

De Carl-Zeiss telescoop

De grootste trots bevindt zich in de opvallende, volledig gemotoriseerde, aluminium ( van Belgische fabrikaat!!!) koepel. De 150mm Carl Zeiss telescoop is een uit 1920 daterende lenzenkijker, geschonken door de zeevaartschool uit Rotterdam. De telescoop wordt overdag voorzien van een zonnefilter, waardoor het mogelijk wordt op veilige wijze zonnevlekken waar te nemen. Op de ‘rug’ van de Carl Zeiss is nog een kijker opgesteld: Een zogenaamde h-alfa zonnekijker. Deze kijker laat de zon in een speciaal spectrum zien en ontrafelt zo details die in de Zeiss onzichtbaar blijven. Denk hierbij aan zonnevlammen en protuberansen.  Opvallend was dat deze kijker een heel complete kijker is. De kijker zat oorspronkelijk onder de “duivenpoep”, stof en wat nog meer. Een kijker die wel heel kompleet was door het feit dat niet alleen de originele Carl Zeiss-aandrijving van 1862 aanwezig was, maar ook een koffer met alle denkbare accesoires, en dat in die tijd!!!! Een werkelijk schitterende kijker. Men wist te vertellen dat men met deze kijker eens de scheiding van Encke heeft kunnen zien in de Saturnusringen bij een vergroting van 600 x.  Een unieke gelegenheid de Zeiss-optiek aan de rand van haar kunnen te genieten.

carl zeiss kijker

 

groepsfotos Mercurius

 

Door tijdsgebrek moesten we verstek geven aan het voorstel nog een film te bekijken . We hadden nog een ander reisdoel op het p
rogramma!!

Voor meer informatie kijk je best eens een keertje op http://www.sterrenwacht-mercurius.nl/

 

 

Een méér dan geslaagd bezoek aan deze schitterend mooie sterrenwacht! Een aanrader voor iedereen.

 

 

 

Vanuit de sterrenwacht Mercurius te Dordrecht laveerde onze chauffeur (die het geheel trouwens heel plezant verzorgde) naar slot Loevestein.

loevestein

 

 

Rond 1368 liet ridder Dirc Loef van Horne een kasteel bouwen op een strategische plaats in het hart van Nederland, daar waar Maas en Waal samenkomen: Slot Loevestein, het stenen huis van Loef. Door de eeuwen heen veranderde het Slot regelmatig van vorm, maar het kasteel is grotendeels middeleeuws gebleven. Ook nu nog is er veel van de Middeleeuwen terug te vinden in Slot Loevestein.

In 1575, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd door Willem van Oranje opdracht gegeven voor de versterking van Slot Loevestein. Rondom het kasteel werden vestingwallen aangelegd en een buitengracht gegraven. Binnen de vestingwallen werden soldaten gelegerd; aanvankelijk in houten barakken, later werden die vervangen door stenen huisjes.

Het kasteel stond kaal en leeg midden in de vesting. Men vond het daarom een geschikte gevangenis. Vrijwel alle kamers werden als cel gebruikt en de grote zaal op de tweede verdieping, die we nu nog ‘Staatsgevangenis’ noemen, werd met houten scheidingswanden verdeeld. De gevangenen waren staatsgevangenen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Naast politieke gevangenen, stads- of landsbestuurders, predikanten en geleerden die vanwege hun geloof of politieke ideeën gevangen genomen waren, zaten er ook vaak krijgsgevangenen. De bekendste gevangene is Hugo de Groot, die Loevestein beroemd maakte door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist.

 

Oude Hollandse Waterlinie
Vanaf 1575 werd op initiatief van Willem van Oranje een begin gemaakt met het moderniseren van de middeleeuwse verdedigingswerken rondom Slot Loevestein. Eind 1589 was er een vijfhoekige omwalling met 3 bastions, een half bastion en een rondeel aangelegd. In 1651 werd het middeleeuwse rondeel vervangen door een nieuw bastion.

Tijdens de Nederlandse Opstand maakte Fort Loevestein deel uit van de steunpunten in het oostelijke grensgebied van Holland. In het rampjaar 1672 – toen de Franse troepen van Lodewijk de XIV binnenvielen – werd deze linie nogal ad hoc tot stand gebracht. Vanaf 1673 werd het uitgebouwd tot een permanente verdediging, de Hollandse Waterlinie. Deze eerste Hollandse Waterlinie liep van de Zuiderzee tot de Biesbosch. Het concept klonk eenvoudig, maar bleek erg effectief. Men liet delen van het land onder water lopen om te voorkomen dat de vijand kon oprukken. Een laag water van een halve meter diep over een breedte van 3 tot 5 km bleek niet te passeren voor soldaten en hun materieel. Hoger gelegen gebieden, die men niet onder water kon of wilde zetten, werden met vuur verdedigd vanuit forten en sterkten. Het primaire doel van deze linie was de bescherming van het westelijke deel van het land en dan vooral van het belangrijke en machtige Holland.

Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie was gebaseerd op waterbeheersing en overstromingen. Alleen waren deze overstromingen nu uitgebreider en beter beheersbaar. Over een lengte van zo’n 85 km (van Muiden tot Werkendam) kon een strook polderland van 5 km breedte onder water gezet worden. Daarnaast bestond de linie uit forten en batterijen die waterkeringen en inlaatpunten beschermden en niet te inunderen terreinstroken afsloten. Tussen 1815 en 1885 werden veel nieuwe forten gebouwd. Bestaande forten werden gemoderniseerd en onder andere voorzien van bomvrije bunkers.

In dit kader werd in Loevestein in 1882/3 de kazemat gebouwd. Overigens is de Nieuwe Hollandse Waterlinie nooit in werking gesteld. Op drie momenten in de geschiedenis is de linie wel in staat van verdediging gebracht: tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870), tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de mobilisatie van 1939. Na de Tweede Wereldoorlog bleek de Waterlinie haar waarde verloren te hebben. Ook Loevestein verloor zijn militaire functie. Bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1951 werd Loevestein opgeheven als militair steunpunt. Gelukkig is het wel blijven bestaan als ‘monument van verdediging’.

 

loevestein klein

 

Na dit bezoek was het de hoogste tijd om de autobus met de neus richting Achel te zetten. Onderweg werd nog eens, traditioneel, de inwendige mens versterkt. Na een rustpauze werd de reis verder gezet en netjes tegen de klok van 20.30u kwamen we aan te Achel. Een zeer gesmaakte uitstap, niets dan lof!! Een speciaal woord van dank aan Jan Hermans die zich inzette voor het welslagen van deze uitzonderlijk mooie dag…Jan, bedankt en heel zeker t
ot volgend jaar!!!!

Uitstapje 2007 aankondiging

Zoals vorige jaren kunnen we u ook dit jaar weer uitnodigen voor een fantastische uitstap. We bezoeken het prachtige en unieke natuurgebied ” de Biesbosch”, verpozen even voor een versterkende lunch, reizen dan verder naar Dordecht  voor een bezoek aan de sterrenwacht Mercurius en passeren op de terugweg nog het roemruchte slot Loevenstein. De eerste halte zal zijn te Drimmelen. Hier stappen we op een rondvaartboot voor een 2 uur durende tocht door de doolhof van rivieren, kreken en eilanden, terwijl we genieten van de prachtige flora en fauna. De Biesbosch, zoals we die nu kennen, is het gebied tussen de samenvloeiing van de Maas en de Rijn, dat ontstond tijdens de Elisabethvloed van 18 novenber 1421. Hierbij kwam een groot deel land onder water staan. Het meest oostelijke deel ervan werd no in de 15e eeuw terug ingedijkt, maar het lukte niet meer om alles terug te winnen. Als tegenprestatie leverde de Biesbosch ons een prachtig stuk natuur.

Na de rondvaart nemen we eerst een verkwikkende lunch en reizen dan verder naar Drordecht. Hier bevindt zich een jonge, modern uitgeruste sterrenwacht. Er is niet alleen een koepel en een kijker te zien, maar hier vinden we ook de grootste verzameling meteorieten van Europa. Meteorieten zijn buitenaardse gesteenten die door de aarde worden aangetrokken en de dampkring binnendringen. Meestal verbranden ze in de atmosfeer en veroorzaken de gekende vallende sterren, maar heel af en toe bereikt en zeldzaam exemplaar de grond. De sterrenwacht Mercurius noemt zich met trots “exposant van de grootste collectie meteorieten in europa. Er zijn uitzonderlijke exemplaren zoals een ruim 240 kg wegend fragment, delen van de beroemde “Park Forest” meteorietenregen en zelfs stukken van een Marsmeteoriet; vooral veel unieke exemplaren…..

De mensen van sterrenwacht Mercurius verwachten ons in de namiddag en vinden het een eer om een Belgische groep op hun sterrenwacht te mogen ontvangen. We worden er rondgeleid, krijgen deskundige uitleg bij de prachtige tentoonstelling en kunnen bij goed weer door de speciale “H-alfa”-kijker zonder risico rechtstreeks zonnevlekken op de zon zoeken. Na dit uitgebreid bezoek is de dag al behoorlijk gevorderd en vervolgen we onze reisroute via een kleine omweg tot aan het beroemde “slot Loevenstein” uit de 14e eeuw. Dit slot kent een zeer rijke geschiedenis waarbij o.a.het befaamde verhaal hoort van de ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist. Op de terugreis houden we, zoals gebruikelijk, nog even halt om iedereen de kans te geven, geheel vrijblijvend en naar ieders vermogen, zijn inwendige mens te versterken.

 

Het wordt vast en zeker een onvergetelijke dag!!!

 

We vertrekken op 14 april om 0.30u op het plein achter de kerk van Achel-centrum en we verwachten omstreeks 21.00u terug thuis te zijn. Wat gaat dit kosten? We kunnen u deze uitstap aanbieden voor 32 €.  In deze prijs is inbegrepen: de busreis, de lunch, de bootvaart, alle inkomprijzen en gidsen. Noorderkroonleden betalen 30 €.

Hoe inschrijven?  Geef eerst telefonisch je naam en het aantal deelnemers door aan de penningmeester (011/649763), deze zal bevestigen of er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijven kan tot 31maart 2007

Februari-Maart 2007 (1st)

Bezoek aan de Smeetshof te Bocholt op 17 februari 2007.

Beter laat dan nooit…..onder deze noemer nog snel een kort verslagje van ons bezoek aan de mensen van Natuurpunt Bocholt. Op hun verzoek heeft Noorderkroon-Achel een avondje sterren zoeken toegelicht. Na een technisch mankement (beamer wou niet mee!) hebben we geïmproviseerd en aan de hand van de laptop enkele hemelbewegingen laten zien. Het inleidende verhaal bleef niet beperkt tot een inleiding. De gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden waren goed voor een uurtje boeiende sterrenkunde. Jan demonstreerde heel vlot de aangesneden onderwerpen met behulp van Starry Nights. Ons verhaal bracht ons van de zon, doorheen het zonnestelsel, naar de ganse melkweg tot in de diepste diepten van de ruimte. Voor een improvisatie kon het best tellen, de interesse van de aanwezigen toonde aan dat de gebrachte onderwerpen gesmaakt waren. Na de inleidende uiteenzetting hebben we buiten de sterrenhemel verkend. Even een woordje over gewennen aan de duisternis en toen de kijker van Mauritius op enkele objecten gezet. Telkens kregen de aanwezigen uitleg van alle Noorderkroners aanwezig. Na een klein uurtje buiten hebben we ons terug opgewarmd met koffie en porto. Tussendoor kregen we heel deskundig uitleg over het reservaat “de Smeetshof”. Een heel mooi initiatief om een verloren moerasgebied terug in ere te herstellen. We gaan nog eens terug!!

Verslag van 3 maart 2007; de Nacht van de Duisternis te Achel.

Regen, met bakken uit de hemel, op zaterdagmorgen. Maar het hoeft niet altijd tegen te vallen; tegen de middag brede opklaringen en om 18.00u een stralend open hemel: alles klaar voor de Nacht van de Duisternis. Om 18.00u werd het zaaltje in de taverne de Bever in gereedheid gebracht. Het programma; twee geleide avondwandelingen met gidsen, afgeleverd door de verenigingen het VEN en Natuurpunt, een verteller die in de Tomp een verhaal aan de wandelaars vertelde, een tentoonstelling over lichthinder en nachtdieren in de taverne en een powerpointpresentatie verzorgd door Noorderkroon-Achel.  Na het opbouwen werden de gidsen even gebrieft en om 20.10u vertrokken de eerste wandelaars. Niet minder dan 60 personen doken onder begeleiding de nacht in. Tijdens de wandeling kon men genieten van een prachtige sterrenhemel en natuurlijk de volle maan die voorvoldoende verlichting zorgde. Iedereen hield natuurlijk die maan stijf in de gaten, want een op handen zijnde maansverduistering  was het spektakelstuk van de avond. Onze presentatie behandelde het fenomeen lichthinder en de gevolgen ervan, hoe lichthinder de omgeving en de gezondheid van ons allen negatief beïnvloed. Aansluitend, in dezelfde presentatie, keken we naar prachtige sterrenhemels en werd het fenomeen maansverduistering onder de loep genomen. Een bomvolle zaal en de reacties nadien deden ons concluderen dat het goed was. Niet alleen het binnendeurgebeuren, maar ook de wandelingen en de acties op de sterrenwacht waren zeer gesmaakt. Terwijl Noorderkroon-Achel in haar thuisbasis het avondprogramma afwerkte, was er een delegatie (Jean-Pierre Sleurs & onze voorzitter) afgezakt naar Bocholt om daar ondersteuning te geven aan de Rinkelnacht. 3 Maart 2007; Noorderkroon-Achel was goed bezig. Dank aan alle mensen die zich ingezet hebben voor het welslagen van deze avond.  Een heel goede opkomst en iedereen tevreden: twee ingrediëntenten die ons deden besluiten dat we ook weer volgend willen samenwerken met het stadsbestuur en de andere verenigingen. Op deze manier kunnen we interesse opwekken van andere mensen, buiten onze kring. Laat dat één van onze doelstellingen zijn!! We zien elkaar in 2008 voor een nieuwe Nacht van de Duisternis.          LBe

 

 

 

Om 20,00  uur werd de kijker naar de sterrenwacht gebracht en opgesteld. Ondanks het erg slechte weer in de namiddag was de hemel op dat moment terug helemaal opengetrokken en  stonden de maan en Venus te schitteren aan de avondhemel. Een erg grote groep wandelaars vertrok om 20h00 richting Tomp.

Groot was de ontgoocheling, toen na het monteren van de kijker, de koepel open ging. De hemel was in die korte periode volledig dicht getrokken en zelfs zo erg dat de maan, die de hemel toch erg sterk verlichtte, bijna helemaal achter de wolken verdween.

Noodgedwongen werd de kijker rechtstreeks op de volle maan gericht om door de dikke bewolking heen misschien toch nog iets te kunnen laten zien. . .  afwachten nu tot de groep wandelaars terug komt.

Tegen ieders verwachting in loste de dichte bewolking na een half uurtje volledig op en toen de grote groep terug kwam trokken de mensen  met enorme aantallen naar boven. De eerste groep was zodanig groot dat de keuze om naar de maan te kijken de  juiste bleek, want de mensen drumden zodanig samen rond en op het bordes dat de stroom soms volledig vast liep. Iedereen wilde eens graag door een telescoop kijken. Volgen  een grove schatting waren op piekmomenten m
eer dan 30 personen tegelijk boven op de toren.

Toen de eerste drukte wat luwde werd de kijker op Saturnus gericht. Dit was voor het resterend publiek iets unieks. Mensen spoorden elkaar aan met o.a.  “Hier moet je ook eens door kijken”, “dat moet je gezien hebben”, “Het is juist een foto zo schoon“, “zoiets heb ik nog nooit gezien”,”hoe is het mogelijk”, “is het dat puntje daarboven waar ik naar kijk?” en zoveel andere positieve uitroepen. De mensen die naar beneden gingen spoorden eerdere bezoekers die beneden waren aan om terug te keren en dit prachtstuk te bewonderen.

Na de grote storm te hebben verwerkt kwam de 2de groep. Deze was iets kleiner maar zeker niet minder geïnteresseerd. Jammer genoeg ontstond er weer bewolking en ging Saturnus op in de dichte bewolking.  De verduistering van de maan ging intussen gestaag verder en was reeds behoorlijk gevorderd. Het gebeuren werd telkens, parallel aan het kijken, door verschillende van onze leden toegelicht.

Met de kijker kon de verduistering ook worden gevolgd tot deze ca 90% was. Toen trok de hemel opnieuw open en werd een nieuwe poging op Saturnus een herhaald succes.

Afgaand op herkenbare stemmen en opmerkingen van bezoekers merkten we op de toren dat er diverse mensen waren die een tweede en sommigen tot 4 maal toe opnieuw door de kijker kwamen kijken. Toen de volledige verduistering was ingetreden en de maan zwak rood-bruin, nog amper zichtbaar tussen de sterren prijkte, trok de grote schaarste stilaan huiswaarts. Er kwam ook weer opnieuw bewolking op. Dit was behoorlijk vervelend.

Na middernacht waren er nog slechts enkele bezoekers aanwezig die samen met enkele leden nog even de maan observeerden vanaf de zuidzijde van het bordes. Het was opvallend dat de maan, tijdens de totale verduistering, aan de bovenzijde minder sterk verduisterd leek. Met de kijker was dit niet te onderscheiden. Er wordt tot heden vermoed dat het Albedo aan de bovenzijde hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, maar dit moeten we nog verder onderzoeken.

Kort nadat we startten met demonteren van de kijker, kwamen L Breemans en J.P.Sleurs terug van een geslaagde avond te Bocholt. Ze kwamen even informeren of deze activiteit in Achel een vergelijkbaar succes kende.

Volgens een ruwe schatting hebben we (inclusief mensen die meer dan eens door de kijker keken) ruim 100 bezoekers boven op de sterrenwacht door de kijker kunnen laten kijken. De kijker werd gedemonteerd en omstreeks 13h00 trok iedereen tevreden huiswaarts.

 

Met dank aan alle medewerkers die hun steentje bijdroegen om dit tot een succes te brengen. De leuze “samen kunnen we meer dan afzonderlijk” heeft zich weer bewezen.

JH

Jaarlijkse uitstap Noorderkroon-Achel, er zijn nog plaatsen vrij!!!!

Zoals vorige jaren kunnen we u ook dit jaar weer uitnodigen voor een fantastische uitstap. We bezoeken het prachtige en unieke natuurgebied ” de Biesbosch”, verpozen even voor een versterkende lunch, reizen dan verder naar Dordecht  voor een bezoek aan de sterrenwacht Mercurius en passeren op de terugweg nog het roemruchte slot Loevenstein. De eerste halte zal zijn te Drimmelen. Hier stappen we op een rondvaartboot voor een 2 uur durende tocht door de doolhof van rivieren, kreken en eilanden, terwijl we genieten van de prachtige flora en fauna. De Biesbosch, zoals we die nu kennen, is het gebied tussen de samenvloeiing van de Maas en de Rijn, dat ontstond tijdens de Elisabethvloed van 18 novenber 1421. Hierbij kwam een groot deel land onder water staan. Het meest oostelijke deel ervan werd no in de 15e eeuw terug ingedijkt, maar het lukte niet meer om alles terug te winnen. Als tegenprestatie leverde de Biesbosch ons een prachtig stuk natuur.

Na de rondvaart nemen we eerst een verkwikkende lunch en reizen dan verder naar Drordecht. Hier bevindt zich een jonge, modern uitgeruste sterrenwacht. Er is niet alleen een koepel en een kijker te zien, maar hier vinden we ook de grootste verzameling meteorieten van Europa. Meteorieten zijn buitenaardse gesteenten die door de aarde worden aangetrokken en de dampkring binnendringen. Meestal verbranden ze in de atmosfeer en veroorzaken de gekende vallende sterren, maar heel af en toe bereikt en zeldzaam exemplaar de grond. De sterrenwacht Mercurius noemt zich met trots “exposant van de grootste collectie meteorieten in europa. Er zijn uitzonderlijke exemplaren zoals een ruim 240 kg wegend fragment, delen van de beroemde “Park Forest” meteorietenregen en zelfs stukken van een Marsmeteoriet; vooral veel unieke exemplaren…..

De mensen van sterrenwacht Mercurius verwachten ons in de namiddag en vinden het een eer om een Belgische groep op hun sterrenwacht te mogen ontvangen. We worden er rondgeleid, krijgen deskundige uitleg bij de prachtige tentoonstelling en kunnen bij goed weer door de speciale “H-alfa”-kijker zonder risico rechtstreeks zonnevlekken op de zon zoeken. Na dit uitgebreid bezoek is de dag al behoorlijk gevorderd en vervolgen we onze reisroute via een kleine omweg tot aan het beroemde “slot Loevenstein” uit de 14e eeuw. Dit slot kent een zeer rijke geschiedenis waarbij o.a.het befaamde verhaal hoort van de ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist. Op de terugreis houden we, zoals gebruikelijk, nog even halt om iedereen de kans te geven, geheel vrijblijvend en naar ieders vermogen, zijn inwendige mens te versterken.

 

Het wordt vast en zeker een onvergetelijke dag!!!

 

We vertrekken op 14 april om 0.30u op het plein achter de kerk van Achel-centrum en we verwachten omstreeks 21.00u terug thuis te zijn. Wat gaat dit kosten? We kunnen u deze uitstap aanbieden voor 32 €.  In deze prijs is inbegrepen: de busreis, de lunch, de bootvaart, alle inkomprijzen en gidsen. Noorderkroonleden betalen 30 €.

Hoe inschrijven?  Geef eerst telefonisch je naam en het aantal deelnemers door aan de penningmeester (011/649763), deze zal bevestigen of er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijven kan tot 31maart 2007

verslagen van activiteiten februari en maart 2007

Bezoek aan de Smeetshof te Bocholt op 17 februari 2007.

 

Beter laat dan nooit…..onder deze noemer nog snel een kort verslagje van ons bezoek aan de mensen van Natuurpunt Bocholt. Op hun verzoek heeft Noorderkroon-Achel een avondje sterren zoeken toegelicht. Na een technisch mankement (beamer wou niet mee!) hebben we geïmproviseerd en aan de hand van de laptop enkele hemelbewegingen laten zien. Het inleidende verhaal bleef niet beperkt tot een inleiding. De gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden waren goed voor een uurtje boeiende sterrenkunde. Jan demonstreerde heel vlot de aangesneden onderwerpen met behulp van Starry Nights. Ons verhaal bracht ons van de zon, doorheen het zonnestelsel, naar de ganse melkweg tot in de diepste diepten van de ruimte. Voor een improvisatie kon het best tellen, de interesse van de aanwezigen toonde aan dat de gebrachte onderwerpen gesmaakt waren. Na de inleidende uiteenzetting hebben we buiten de sterrenhemel verkend. Even een woordje over gewennen aan de duisternis en toen de kijker van Mauritius op enkele objecten gezet. Telkens kregen de aanwezigen uitleg van alle Noorderkroners aanwezig. Na een klein uurtje buiten hebben we ons terug opgewarmd met koffie en porto. Tussendoor kregen we heel deskundig uitleg over het reservaat “de Smeetshof”. Een heel mooi initiatief om een verloren moerasgebied terug in ere te herstellen. We gaan nog eens terug!!

 

 

 

Verslag van 3 maart 2007; de Nacht van de Duisternis te Achel.

 

 

Regen, met bakken uit de hemel, op zaterdagmorgen. Maar het hoeft niet altijd tegen te vallen; tegen de middag brede opklaringen en om 18.00u een stralend open hemel: alles klaar voor de Nacht van de Duisternis. Om 18.00u werd het zaaltje in de taverne de Bever in gereedheid gebracht. Het programma; twee geleide avondwandelingen met gidsen, afgeleverd door de verenigingen het VEN en Natuurpunt, een verteller die in de Tomp een verhaal aan de wandelaars vertelde, een tentoonstelling over lichthinder en nachtdieren in de taverne en een powerpointpresentatie verzorgd door Noorderkroon-Achel.  Na het opbouwen werden de gidsen even gebrieft en om 20.10u vertrokken de eerste wandelaars. Niet minder dan 60 personen doken onder begeleiding de nacht in. Tijdens de wandeling kon men genieten van een prachtige sterrenhemel en natuurlijk de volle maan die voorvoldoende verlichting zorgde. Iedereen hield natuurlijk die maan stijf in de gaten, want een op handen zijnde maansverduistering  was het spektakelstuk van de avond. Onze presentatie behandelde het fenomeen lichthinder en de gevolgen ervan, hoe lichthinder de omgeving en de gezondheid van ons allen negatief beïnvloed. Aansluitend, in dezelfde presentatie, keken we naar prachtige sterrenhemels en werd het fenomeen maansverduistering onder de loep genomen. Een bomvolle zaal en de reacties nadien deden ons concluderen dat het goed was. Niet alleen het binnendeurgebeuren, maar ook de wandelingen en de acties op de sterrenwacht waren zeer gesmaakt. Terwijl Noorderkroon-Achel in haar thuisbasis het avondprogramma afwerkte, was er een delegatie (Jean-Pierre Sleurs & onze voorzitter) afgezakt naar Bocholt om daar ondersteuning te geven aan de Rinkelnacht. 3 Maart 2007; Noorderkroon-Achel was goed bezig. Dank aan alle mensen die zich ingezet hebben voor het welslagen van deze avond.  Een heel goede opkomst en iedereen tevreden: twee ingrediëntenten die ons deden besluiten dat we ook weer volgend willen samenwerken met het stadsbestuur en de andere verenigingen. Op deze manier kunnen we interesse opwekken van andere mensen, buiten onze kring. Laat dat één van onze doelstellingen zijn!! We zien elkaar in 2008 voor een nieuwe Nacht van de Duisternis.          LBe

 

 

 

Om 20,00  uur werd de kijker naar de sterrenwacht gebracht en opgesteld. Ondanks het erg slechte weer in de namiddag was de hemel op dat moment terug helemaal opengetrokken en  stonden de maan en Venus te schitteren aan de avondhemel. Een erg grote groep wandelaars vertrok om 20h00 richting Tomp.

Groot was de ontgoocheling, toen na het monteren van de kijker, de koepel open ging. De hemel was in die korte periode volledig dicht getrokken en zelfs zo erg dat de maan, die de hemel toch erg sterk verlichtte, bijna helemaal achter de wolken verdween.

Noodgedwongen werd de kijker rechtstreeks op de volle maan gericht om door de dikke bewolking heen misschien toch nog iets te kunnen laten zien. . .  afwachten nu tot de groep wandelaars terug komt.

Tegen ieders verwachting in loste de dichte bewolking na een half uurtje volledig op en toen de grote groep terug kwam trokken de mensen  met enorme aantallen naar boven. De eerste groep was zodanig groot dat de keuze om naar de maan te kijken de  juiste bleek, want de mensen drumden zodanig samen rond en op het bordes dat de stroom soms volledig vast liep. Iedereen wilde eens graag door een telescoop kijken. Volgen  een grove schatting waren op piekmomenten m
eer dan 30 personen tegelijk boven op de toren.

Toen de eerste drukte wat luwde werd de kijker op Saturnus gericht. Dit was voor het resterend publiek iets unieks. Mensen spoorden elkaar aan met o.a.  “Hier moet je ook eens door kijken”, “dat moet je gezien hebben”, “Het is juist een foto zo schoon“, “zoiets heb ik nog nooit gezien”,”hoe is het mogelijk”, “is het dat puntje daarboven waar ik naar kijk?” en zoveel andere positieve uitroepen. De mensen die naar beneden gingen spoorden eerdere bezoekers die beneden waren aan om terug te keren en dit prachtstuk te bewonderen.

Na de grote storm te hebben verwerkt kwam de 2de groep. Deze was iets kleiner maar zeker niet minder geïnteresseerd. Jammer genoeg ontstond er weer bewolking en ging Saturnus op in de dichte bewolking.  De verduistering van de maan ging intussen gestaag verder en was reeds behoorlijk gevorderd. Het gebeuren werd telkens, parallel aan het kijken, door verschillende van onze leden toegelicht.

Met de kijker kon de verduistering ook worden gevolgd tot deze ca 90% was. Toen trok de hemel opnieuw open en werd een nieuwe poging op Saturnus een herhaald succes.

Afgaand op herkenbare stemmen en opmerkingen van bezoekers merkten we op de toren dat er diverse mensen waren die een tweede en sommigen tot 4 maal toe opnieuw door de kijker kwamen kijken. Toen de volledige verduistering was ingetreden en de maan zwak rood-bruin, nog amper zichtbaar tussen de sterren prijkte, trok de grote schaarste stilaan huiswaarts. Er kwam ook weer opnieuw bewolking op. Dit was behoorlijk vervelend.

Na middernacht waren er nog slechts enkele bezoekers aanwezig die samen met enkele leden nog even de maan observeerden vanaf de zuidzijde van het bordes. Het was opvallend dat de maan, tijdens de totale verduistering, aan de bovenzijde minder sterk verduisterd leek. Met de kijker was dit niet te onderscheiden. Er wordt tot heden vermoed dat het Albedo aan de bovenzijde hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, maar dit moeten we nog verder onderzoeken.

Kort nadat we startten met demonteren van de kijker, kwamen L Breemans en J.P.Sleurs terug van een geslaagde avond te Bocholt. Ze kwamen even informeren of deze activiteit in Achel een vergelijkbaar succes kende.

Volgens een ruwe schatting hebben we (inclusief mensen die meer dan eens door de kijker keken) ruim 100 bezoekers boven op de sterrenwacht door de kijker kunnen laten kijken. De kijker werd gedemonteerd en omstreeks 13h00 trok iedereen tevreden huiswaarts.

 

Met dank aan alle medewerkers die hun steentje bijdroegen om dit tot een succes te brengen. De leuze “samen kunnen we meer dan afzonderlijk” heeft zich weer bewezen.

JH