verslagen van activiteiten februari en maart 2007

Bezoek aan de Smeetshof te Bocholt op 17 februari 2007.

 

Beter laat dan nooit…..onder deze noemer nog snel een kort verslagje van ons bezoek aan de mensen van Natuurpunt Bocholt. Op hun verzoek heeft Noorderkroon-Achel een avondje sterren zoeken toegelicht. Na een technisch mankement (beamer wou niet mee!) hebben we geïmproviseerd en aan de hand van de laptop enkele hemelbewegingen laten zien. Het inleidende verhaal bleef niet beperkt tot een inleiding. De gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden waren goed voor een uurtje boeiende sterrenkunde. Jan demonstreerde heel vlot de aangesneden onderwerpen met behulp van Starry Nights. Ons verhaal bracht ons van de zon, doorheen het zonnestelsel, naar de ganse melkweg tot in de diepste diepten van de ruimte. Voor een improvisatie kon het best tellen, de interesse van de aanwezigen toonde aan dat de gebrachte onderwerpen gesmaakt waren. Na de inleidende uiteenzetting hebben we buiten de sterrenhemel verkend. Even een woordje over gewennen aan de duisternis en toen de kijker van Mauritius op enkele objecten gezet. Telkens kregen de aanwezigen uitleg van alle Noorderkroners aanwezig. Na een klein uurtje buiten hebben we ons terug opgewarmd met koffie en porto. Tussendoor kregen we heel deskundig uitleg over het reservaat “de Smeetshof”. Een heel mooi initiatief om een verloren moerasgebied terug in ere te herstellen. We gaan nog eens terug!!

 

 

 

Verslag van 3 maart 2007; de Nacht van de Duisternis te Achel.

 

 

Regen, met bakken uit de hemel, op zaterdagmorgen. Maar het hoeft niet altijd tegen te vallen; tegen de middag brede opklaringen en om 18.00u een stralend open hemel: alles klaar voor de Nacht van de Duisternis. Om 18.00u werd het zaaltje in de taverne de Bever in gereedheid gebracht. Het programma; twee geleide avondwandelingen met gidsen, afgeleverd door de verenigingen het VEN en Natuurpunt, een verteller die in de Tomp een verhaal aan de wandelaars vertelde, een tentoonstelling over lichthinder en nachtdieren in de taverne en een powerpointpresentatie verzorgd door Noorderkroon-Achel.  Na het opbouwen werden de gidsen even gebrieft en om 20.10u vertrokken de eerste wandelaars. Niet minder dan 60 personen doken onder begeleiding de nacht in. Tijdens de wandeling kon men genieten van een prachtige sterrenhemel en natuurlijk de volle maan die voorvoldoende verlichting zorgde. Iedereen hield natuurlijk die maan stijf in de gaten, want een op handen zijnde maansverduistering  was het spektakelstuk van de avond. Onze presentatie behandelde het fenomeen lichthinder en de gevolgen ervan, hoe lichthinder de omgeving en de gezondheid van ons allen negatief beïnvloed. Aansluitend, in dezelfde presentatie, keken we naar prachtige sterrenhemels en werd het fenomeen maansverduistering onder de loep genomen. Een bomvolle zaal en de reacties nadien deden ons concluderen dat het goed was. Niet alleen het binnendeurgebeuren, maar ook de wandelingen en de acties op de sterrenwacht waren zeer gesmaakt. Terwijl Noorderkroon-Achel in haar thuisbasis het avondprogramma afwerkte, was er een delegatie (Jean-Pierre Sleurs & onze voorzitter) afgezakt naar Bocholt om daar ondersteuning te geven aan de Rinkelnacht. 3 Maart 2007; Noorderkroon-Achel was goed bezig. Dank aan alle mensen die zich ingezet hebben voor het welslagen van deze avond.  Een heel goede opkomst en iedereen tevreden: twee ingrediëntenten die ons deden besluiten dat we ook weer volgend willen samenwerken met het stadsbestuur en de andere verenigingen. Op deze manier kunnen we interesse opwekken van andere mensen, buiten onze kring. Laat dat één van onze doelstellingen zijn!! We zien elkaar in 2008 voor een nieuwe Nacht van de Duisternis.          LBe

 

 

 

Om 20,00  uur werd de kijker naar de sterrenwacht gebracht en opgesteld. Ondanks het erg slechte weer in de namiddag was de hemel op dat moment terug helemaal opengetrokken en  stonden de maan en Venus te schitteren aan de avondhemel. Een erg grote groep wandelaars vertrok om 20h00 richting Tomp.

Groot was de ontgoocheling, toen na het monteren van de kijker, de koepel open ging. De hemel was in die korte periode volledig dicht getrokken en zelfs zo erg dat de maan, die de hemel toch erg sterk verlichtte, bijna helemaal achter de wolken verdween.

Noodgedwongen werd de kijker rechtstreeks op de volle maan gericht om door de dikke bewolking heen misschien toch nog iets te kunnen laten zien. . .  afwachten nu tot de groep wandelaars terug komt.

Tegen ieders verwachting in loste de dichte bewolking na een half uurtje volledig op en toen de grote groep terug kwam trokken de mensen  met enorme aantallen naar boven. De eerste groep was zodanig groot dat de keuze om naar de maan te kijken de  juiste bleek, want de mensen drumden zodanig samen rond en op het bordes dat de stroom soms volledig vast liep. Iedereen wilde eens graag door een telescoop kijken. Volgen  een grove schatting waren op piekmomenten m
eer dan 30 personen tegelijk boven op de toren.

Toen de eerste drukte wat luwde werd de kijker op Saturnus gericht. Dit was voor het resterend publiek iets unieks. Mensen spoorden elkaar aan met o.a.  “Hier moet je ook eens door kijken”, “dat moet je gezien hebben”, “Het is juist een foto zo schoon“, “zoiets heb ik nog nooit gezien”,”hoe is het mogelijk”, “is het dat puntje daarboven waar ik naar kijk?” en zoveel andere positieve uitroepen. De mensen die naar beneden gingen spoorden eerdere bezoekers die beneden waren aan om terug te keren en dit prachtstuk te bewonderen.

Na de grote storm te hebben verwerkt kwam de 2de groep. Deze was iets kleiner maar zeker niet minder geïnteresseerd. Jammer genoeg ontstond er weer bewolking en ging Saturnus op in de dichte bewolking.  De verduistering van de maan ging intussen gestaag verder en was reeds behoorlijk gevorderd. Het gebeuren werd telkens, parallel aan het kijken, door verschillende van onze leden toegelicht.

Met de kijker kon de verduistering ook worden gevolgd tot deze ca 90% was. Toen trok de hemel opnieuw open en werd een nieuwe poging op Saturnus een herhaald succes.

Afgaand op herkenbare stemmen en opmerkingen van bezoekers merkten we op de toren dat er diverse mensen waren die een tweede en sommigen tot 4 maal toe opnieuw door de kijker kwamen kijken. Toen de volledige verduistering was ingetreden en de maan zwak rood-bruin, nog amper zichtbaar tussen de sterren prijkte, trok de grote schaarste stilaan huiswaarts. Er kwam ook weer opnieuw bewolking op. Dit was behoorlijk vervelend.

Na middernacht waren er nog slechts enkele bezoekers aanwezig die samen met enkele leden nog even de maan observeerden vanaf de zuidzijde van het bordes. Het was opvallend dat de maan, tijdens de totale verduistering, aan de bovenzijde minder sterk verduisterd leek. Met de kijker was dit niet te onderscheiden. Er wordt tot heden vermoed dat het Albedo aan de bovenzijde hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, maar dit moeten we nog verder onderzoeken.

Kort nadat we startten met demonteren van de kijker, kwamen L Breemans en J.P.Sleurs terug van een geslaagde avond te Bocholt. Ze kwamen even informeren of deze activiteit in Achel een vergelijkbaar succes kende.

Volgens een ruwe schatting hebben we (inclusief mensen die meer dan eens door de kijker keken) ruim 100 bezoekers boven op de sterrenwacht door de kijker kunnen laten kijken. De kijker werd gedemonteerd en omstreeks 13h00 trok iedereen tevreden huiswaarts.

 

Met dank aan alle medewerkers die hun steentje bijdroegen om dit tot een succes te brengen. De leuze “samen kunnen we meer dan afzonderlijk” heeft zich weer bewezen.

JH