Een hete start…..

! ! ! Uitnodiging !!!

 

 Beste vrienden,

                           Augustus 2009 ligt achter ons. Man, man…..wat een zomer!! We hebben meer dan eens de kans gehad om, op eigen initiatief weliswaar, de sterrenkijkers buiten te zetten en te profiteren van wolkenloze, heldere nachten onder het genot van subtropische temperaturen. Wat wil een mens nog meer? We hopen dat deze tendens zich voortzet en, eerlijk gezegd…we gaan er gemakshalve maar van uit. Vanuit deze veronderstelling hebben we tijdens de zomerstop nog eens de hand geslagen aan de sterrenwacht. Je vindt hieronder een kort verslag van de werkzaamheden.

 

We voorzien voor de maand September (de nieuwe start van weer een nieuw astronomisch werkjaar) om er weer eens stevig in te vliegen. Wat beter gedaan dan eens met z’n allen een kritisch oog en oor te hebben voor de kijkersystemen die er ter beschikking zijn? We gaan in groep de verschillende types en de werking van kijkersystemen eens onder de loep nemen. Al dan niet met didactisch materiaal ter plaatse.

 

Natuurlijk is er ook ruimte voor de open agenda. Heb je tijdens de zomerstop een vraag opgesnorkeld waar je zelf geen antwoord op weet? Breng ze naar voor en we zullen pogen ze samen op te lossen.

 

We komen samen op 25 september 2009 en zoals altijd starten we rond 20.15u in zaal Joy van het PC Michielshof.

                                 

Tot dan…

 

              Het bestuur