Dertig jaren jong!!!!!!

Verslag van de Perseiden op maandag 11 augustus 2008.

 

Voor de zoveelste keer, dit jaar, waren we weer getuige van een typische Belgische bewolkte zomerdag. Niet alleen de dag, erger nog….ook de nacht was verduistert. Geen enkele ster was bij machte om door het wolkendek heen te stralen. We weten uit ervaring dat wolken zeer storend zijn tijdens de Perseiden. Een deels overdekte hemel maakt het waarnemen al een pak moeilijker. Je gaat onrustiger kijken en je focusseert je voor een groot deel op aankomende bewolking. Strooilicht zoals dorps- of straatverlichting,  gaat nog meer ongevraagde verlichting zorgen als ze reflecteert tegen die wolken. Nu….het was dit jaar niet van toepassing, de hemel zat potdicht. Geloof het of niet….daags nadien (dinsdag 12e augustus) was het kraakhelder, net als de dag voor het maximum. Die nacht was er een schitterend heldere Iridium te zien die tweemaal na elkaar zo helder werd dat haar lichtkracht die van een volle maan overtrof.

 

Waarnemers die zich niet voor één gat laten vangen hebben uiteraard al verschillende Perseiden gezien (en misschien gefotografeerd) tijdens de aanloop naar het maximum. Een oproep aan diegene die er een waarnemingssessie op hebben zitten. Breng tijdens de eerstvolgende studiebijeenkomst eens een kort verslagje? Heb je opnames, zet ze even op een stick, dan kan je ze tonen aan de leden. Heb je de Perseiden bekeken tijdens je vakantie, laat het ons weten!

 

30 Jaren Noorderkroon-Achel.

 

30 augustus, een paar weken voordat Noorderkroon officieel 30 jaren bestaat, organiseert de vereniging een fietsenralley. Een, speciaal voor dit evenement, opgerichte werkgroep stippelde een fietsroute uit over Achels grondgebied.

 

Alle deelnemers kregen een  routebeschrijving en een opdrachtblad waarop een veertigtal vragen die betrekking hadden met bepaalde punten op de fietsroute. De routebeschrijving hielp de deelnemers op het rechte pad, net zoals diverse strategisch aangebrachte wegwijzers.

 

DSCF4053
30 augustus 2008, de grote dag! Job en Lambert waren al vroeg op pad om de door Job gemaakte wegwijzers op de juiste plaatsen aan te brengen. Het was een fijne rit, een gezellige babbel en intussen genoten beide van een stralend mooie ochtend. Tegen half twaalf  was de volledige route bewegwijzerd en was het voltallige bestuur toegekomen bij het parochiaal centrum “Michielshof” te Achel-centrum. Door omstandigheden was de door ons besproken zaal bezet en kregen we een grotere zaal ter beschikking. Geen overbodige luxe, zo bleek later. Met een viertal mensen werd op amper één uur tijd een heuse tentoonstelling uit de grond gestampt. Weer een indrukwekkende kijkerstand, een PowerPoint presentatie met titel “ De historiek van de sterrenkunde”.

 DSCF4059

Dank zij het voorbereidend werk en een goede organisatie verliep alles vlotjes en kon Jan op tijd beginnen met het ontvangen en inschrijven van de eerste deelnemers. Ieder kreeg een routebeschrijving, vergezeld van een lijst met een veertigtal opdrachten die onderweg in te vullen waren. De route (voorgesteld door Jan) liep zo goed als volledig over Achels grondgebied en bracht de fietsers langs leuke wetenswaardigheden over de streek. We hadden het niet te moeilijk gemaakt bleek uit later binnengekomen resultaten. Het merendeel van de ingeleverde antwoorden was correct.  Terwijl de fietsers op pad waren kreeg het bestuur Linda Theunissen, de lokale Belang van Limburg-reporter over de vloer. Linda nam een kort interview af en maakte enkele foto’s voor de “Goed nieuws-krant” die enkele dagen later zou verschijnen. Na haar bezoek waren er nog enkele bezoekers en kijk…..weer was er een heel geïnteresseerde jongeling bij! Onze mensen verzorgden de uitleg en de werking van de opgestelde kijkers. Zij die ons bezochten toonde duidelijk interesse in hetgeen wij doen.

 

Toen de laatste deelnemers hun formulieren ingeleverd hadden werd het een gezellig samenzijn en werden jeugdherinneringen opgehaald. Als we al dachten te weten wat onze voorzitter in zijn leven al allemaal uitgespookt had…..nu weten we beter! We hoorden verhalen over oorlogsmunitie, over oorvijgen, over palingvissen met “Karbuur”, kortom…..er is wat afgelachen! De sfeer zat er goed in. Op de valreep  hebben we nog een andere Powerpointpresentatie laten lopen. “Van slak tot lichtsnelheid” is een heel humoristische presentatie die tussen het glimlachen door toch  enkele serieuze wetenswaardigheden aan de man (of vrouw!) bracht. We bekeken de fenomenen snelheid en licht eens door een andere bril. We trokken ( en bewezen het meteen!!) dat wat we zien in twijfel getrokken kan worden. Wat is kijken? Hoe kijken we? Met onze ogen of met onze hersenen? We hebben aan de hand van enkele tests bewezen dat we niet alleen met onze ogen kijken en dat datgene wat we met onze ogen zien niet altijd dat is wat het werkelijk is. Een leuk en gesmaakt intermezzo!

 DSCF4063

Al doende werd het half zeven en kon men overgaan tot de trekking van de gratis tombola. Noorderkroon had elf prijzen klaar liggen, te verloten onder de deelnemers van de fietsralley. Berke’s onschuldige hand trok uit de deelnemingformulieren de “lucky few” die het voorrecht genoten om met een prijs naar huis te gaan (!). Jan prees als een echte marktkramer de te winnen prijzen. Het werd een ludieke bedoening met als hoogtepunt de toekenning van de eerste prijs, een sterrenkijker en de winnaar was……..Jacky Hermans die zoals hij zelf zie “ nu moreel verplicht is om lid van Noorderkroon te worden”. We verwelkomen Jacky in onze rangen en hopen dat hij lang veel plezier mag beleven met zijn prijs. Na de uitreiking van de prijzen was het de hoogste tijd voor het afbouwen van de tentoonstelling en het verwijderen van de bewegwijzering.

 

Als evaluatie van de viering kan gesteld worden dat het organisatorisch meer dan goed was. Alle middelen werden aangehaald om dit tot een goed einde te brengen. Aan de inzet van de aanwezige leden heeft het zeker niet gelegen. Een stevige “dank je wel” aan al diegene die tijd en energie hebben besteedt aan het welslagen van ons zesde lustrum. Noorderkroon zal onvermoeid haar doelstellingen nastreven, het populariseren van de sterrenkunde! Met vernieuwde energie op weg naar  de volgende viering!

                                                                                                                                 LBe

DSCF4074

DSCF4060

DSCF4065