Verslagje van de initiatieavond.

Verslag van de bijeenkomst Juni 2007.

 

Op het programma hadden we een initiatieavond voor het brede publiek staan. Voordat we van start konden gaan moest er eerst een probleem opgelost worden.  We  kozen de vrijdag kozen om bijeen te komen, nu;, laat op vrijdag bijna alle verenigingen hun bijeenkomsten houden, met als gevolg dat er omzeggens geen vergaderruimte meer vrij was. We hebben ons niet uit het lood laten slaan en de avond alsnog laten doorgaan. Het ging niet anders, er waren aankondigingen op het internet gedaan en het was zelfs wekenlang te zien op de informatielichtkranten die op verschillende plaatsen de aandacht van de bevolking trokken. Het probleem ruimte (what’s in a word?) werd net voor de meeting opgelost. We hadden de beschikking over lokaal 2.

 

De inhoud van de eerste initiatieavond was een kennismaking met de kring de Noorderkroon. Aan de hand van een PowerPoint presentatie en onder de titel “Noorderkroon-Achel, een kennismaking onder de sterren” deden we onze kringhistoriek uit de doeken. Van dag één tot nu, 29 jaren later. De doelstellingen van de vereniging werd kenbaar gemaakt en natuurlijk onze verwezenlijkingen konden we het publiek niet ontzeggen.

 

Het eerste gedeelte behandelde de stichting van Noorderkroon, de doelstellingen,  onze reguliere activiteiten zowel binnen als buiten in het veld, onze tentoonstellingen (elke 5 jaren) waarvan de laatste een beetje uitgewerkt werd. Je weet nog wel, onze laatste tentoonstelling ging door onder het thema “ Kringhistoriek”. Enkele sfeerbeelden toonden de inzet en het resultaat van onze handige leden. De planetaria van Berke, de maquettes van de geologische tuin, de maquette van de sterrenwacht , gemaakt door Job, enkele experimentele opstellingen.

 

Het tweede gedeelte van de presentatie was een weergave van enkele van onze jaarlijkse kringuitstappen, de schoolbezoeken, onze educatieve wandelingen, en vooral niet te vergeten onze eigen realisaties. We hebben halt gehouden bij enkele mijlpalen in de geschiedenis van onze vereniging. Onze eerste grote totstandbrenging was heel zeker het Planetenpad, een primeur in België!!!We vervolledigden het succesverhaal met beelden van de Geologische tuin,  de zonnewijzer en de oprichting van de Stedelijke Sterrenwacht op het domein “ de Bever”.

Aan de hand van diverse beelden werd elk onderwerp in detail besproken en getoond.

 

Een volgende luik behandelde de veldactiviteiten van onze leden. We hebben een tipje van het waarnemen ontsluierd. Beelden van zonnewaarnemingen, maanwaarnemingen, kometenfotografie, sterrenbeelden en sterrenvelden, zelfs een kort stilstaan bij het fenomeen licht verzamelen op fotografische film. Met enkele beelden simuleerden we een kijkavond.  De Venusovergang  op de sterrenwacht en het bijhorende schoolbezoek werd ook uitvoerig in beeld gebracht.

 

De reeks werd heel sereen afgewerkt met een reeks rustige sfeerbeelden van sterrenhemels  en het hoofdstuk veldwerk werd afgesloten met een opsommening van beelden van de door ons welgekende objecten zoals bolhopen, open sterrenhopen, gasnevels, sterrenstelsels, vallende sterren, satellieten, ruimtevaart,  enz. Telkens even de tijd nemend om de onderwerpen duidelijk toe te lichten. Tussendoor werden kwistig waarnemingstips uitgewisseld. Tips zoals hoe moet je kijken om lichtzwakke dingen toch te kunnen zien (perifeer kijken). Een terechte opmerking was hier op zijn plaats: naar vrouwen kijk je best rechtstreeks (wil je niks missen, tenminste!!!).

 

We sloten de reeks af met een uitnodiging om, later dit jaar, ook deel te nemen aan het vervol van dit verhaal; “Inleidende sterrenkunde, een reis van hier tot……..”. Aan de aanwezigen ( die zich allemaal onmiddellijk lieten inschrijven als nieuw lid) werd al en tipje van de sluier gelicht betreffende de inhoud van de volgende initiatieavond. We lieten niet na enkele  nuttige adressen te tonen; mensen die net dat tikkeltje, dat vonkje ontvangen hebben, net dat éne duwtje…….wij zijn er voor hen!!! We hebben na de voorstelling nog een tijdje nagekaart, enkele levensbeschouwingen onder de loep genomen, een pintje gedronken en rond de klok van elf  afgesloten. Aan de nieuwe leden…..van harte welkom!!!

 

Onze voorzitter deed een toelichting aan de nieuwe leden betreffende de werking van ons ledenblaadje. Ze weten nu dat het ledenblaadje binnenkomt in de week van de eerstvolgende activiteit. De inhoud van het blaadje zal bestaan uit de lopende uitnodigingen, het verslag van de afgelopen activiteiten en de kwartaalagenda. Ook opgenomen in het blaadje zijn de contactgegevens van de bestuursleden en onze website:

 

 

http://noorderkroon-achel.skynetblogs.be/

 

 

Zoals jullie al weten ( even het geheugen opfrissen!!!) is de huidige website een nieuwe versie. De oude gegevens kan je ten allen tijden raadplegen door te klikken op de links die je kan vinden in de linkerbovenhoek van het openingsvenster of je geeft het volgende webadres in:

 

http://noorderkroon.skynetblogs.be/

 

Andere websites die gelinkt zijn aan onze hoofdsite kan je vinden in de rubriek “linken Noorderkroon” . Het zijn de rubrieken, planetenpad, geologische tuin, zonnewijzer, verslagen Noorderkroon, de Tomp, etc. Neem eens even je tijd en blader door de diverse rubrieken. Heb je een reactie, een idee of wil je gewoon even een berichtje sturen naar de vereniging, dan kan je dit doen door gebruik te maken van de knop “mail me” of je gebruikt het rechtstreekse emailadres van de secretaris, te weten:

 

Lambert.belien@hotmail.com

 

 

Veel surfplezier en laat niet na om hetgeen je ziet te evalueren door gebruik te maken van de stemknop!!!!!

 

LBe

bosdreef

Een zomerse sterrenhemel, gezien vanaf een bosdreef ( er was een volle maan!!!)

 

 

cath syr theoph

Tijdens een maankijkavond gezien, de opvallende kraters werden één voor één in detail bekeken.

 

 

Crb wandeling_0002web

Enkele Noorderkroonleden maken een educatieve wandeling  (de Waag).

 

groepsfoto aan Mercator stw

Noorderkroners op uitstap! Een groepsfoto voor de sterrenwacht Mercurius in Dordrecht.

 

De Bever

Eén van de kijkavonden die we aan de voet van de sterrenwacht hielden.

 

nachtsfeer

Zomerse sterrenhemel, rijk aan kleuren!!! (vanaf de sterrenwacht).

 

sterrenwacht Noorderkroon w

Onze sterrenwacht op het domein ” de Bever” te Achel.

 

Motburcht...

De Tomp te Achel, is het nu een molen of een versterkte motburcht……?

 

venusovergang_0456

De Venusovergang; Venus ( klein zwart schijfje) trekt voor de zon door!

 

zuidelijk...

De zuidelijke sterrenhemel, gezien vanaf de sterrenwacht.