Verslagen december 2011

Verslag van de kijkavond 25 november 2011.

 Omdat de activiteiten in november elkaar snel opvolgden, was er nog geen kans hiervan verslag te geven. Op vrijdagavond, 25 november was het een beetje triest met het weer gesteld. De weerberichten hadden het maar over brede opklaringen terwijl wij met een “super-grauw-grijze”-bewolking zaten. Rond negen uur ’s avonds belde Franky naar het secretariaat met de melding dat hij, Paul en Jan actief bezig waren onder een redelijk heldere hemel. Omdat we genoeg hebben aan één woordje, “helder”, werd de wagen snel geladen en koers gezet naar Achel. Bij aankomst was Franky al duchtig in de weer. Jan was bezig op de sterrenwacht en ondervond een probleempje met de vangspiegel van de newton.  Het viel op dat we, voor de eerste keer dit jaar, een ijzig koude wind te trotseren hadden. De hemel was open, maar niet goed genoeg om volledig uit te pakken. De ene wolkenband na de andere maakte dat het dan weer open was, dan weer volledig dichtgetrokken. We hadden al babbelend enkele uurtjes klein gemaakt toen de laatste deelnemer het veld verliet. Later op de nacht werd het heel helder. Hopelijk hebben we op 2-3 december een stabielere atmosfeer!                                                         LBe

 Verslag van de Nationale Sterrenkijkdagen op 2/3 december 2011.

 November 2011 heeft records gebroken. Slechts 7 mm regen op de ganse maand. Met dit gegeven en de voorspellingen voor de komende 48 uren in gedachten begonnen we aan de Nationale Sterrenkijkdagen 2011. We hadden ons opgegeven als waarnemingsplaats en bezoekers zouden welkom zijn op 2 en 3 december. Er was een heleboel promotiemateriaal aanwezig ter bedeling.  Vrijdag 2 december, rond zes uur ’s avonds begon de opbouw van de kijkers. Er was een mooie verzameling kijkers  in het veld. De refractor van onze voorzitter en de kringkijker onder de koepel en op het veld vonden we de opstellingen van Job , Franky, Dirk en Lambert. Dit bracht het totaal kijkers op 6 stuks. Spiegelkijkers, lenzenkijkers en een catadioptrische kijker, van alles wat! Job en Lambert gebruikte de aanvang van de avond om snel enkele experimenten door te voeren, in voorbereiding naar hun volgende expeditie naar Grandpre. Kwestie van dan geen tijd te verliezen en te kunnen genieten van een goede voorbereiding.

 Het weer? Volgens de voorspellingen zou het vrijdagavond moeten gebeuren, de berichten voor zaterdag waren uiterst deprimerend. Goed, niet goed, twijfelachtig, …we gingen er voor en werden met af en toe brede opklaringen toch beloond voor onze moeite. In het begin was het afwachten. Wachten op een paar sterretjes, misschien net genoeg om de kijkers af te stellen en dan te kunnen beginnen in volgmodus. Na een poosje kregen we onze kans…snel afstellen en uitrichten en dan de bezoekers laten genieten van beelden van Jupiter met 5 duidelijk zichtbare manen. De aanwezige jeugd keek zijn ogen uit en verwonderde zich toen we overschakelde naar onze eigen maan. “Waaaauw , ik zie bergen…..”. Niet alleen de jeugd, maar ook de aanwezigen volwassenen genoten van hetgeen we lieten zien. We hebben tijdens de ganse activiteit vragen beantwoordt,  dingen uitgelegd, verduidelijkt, af en toe met een kwinkslag, met vergelijkingen, zodat de boodschap steeds overkwam. Gelukkig hadden we nog opnames op de camera staan zodat we de aanwezigen toch konden laten genieten van beelden die we onder goede omstandigheden kunnen zien door onze kijkers.

Men was danig onder de indruk van hetgeen onze kijkers kunnen. Tijdens de sessie hadden we aandacht voor de experimenten van Dirk die afgelopen week bezig is geweest met het fotograferen van de zon. Zelfgemaakte filters en deze toegepast op zijn kijker werden middels een serie foto’s onder onze aandacht gebracht. Dirk zal deze opnames nog posten zodat ze op onze website te zien zullen zijn. Toen een serieuze bewolkingsband zijn intrede deed werd er afgebouwd op het veld, terwijl Jan nog enkele bezoekers vergastte op beelden van Jupiter door de lenzenkijker. Het overgebleven promo-materiaal werd opgeslagen in de sterrenwacht, alsook het info-bord dat Job gemaakt heeft. Dit info-bord zal één dezer dagen opgehangen worden aan de centrale mast van de sterrenwacht zodat elke bezoeker voortaan tijdig weet heeft welke onze toekomstige activiteiten zijn. Dit zal zeker bijdragen aan meer bezoekers.

 Het succes van deze kijkavond mag zeker weggeschreven worden op de aanwezigheid en de bereidwilligheid van de deelnemers, op de diversificatie die we telkens aan de dag leggen en…..het feit dat we kwaliteit hoger stellen dan kwantiteit. Niet alleen de leden die met hun kijkers in de weer waren, maar zeker ook de andere Noorderkroners die, door hun interactie, de bezoekers opvingen en stimuleerden te kijken door de opgestelde kijkers. Het was een mooi werkend geheel!  We sloten af in de taverne, onder het genot van een verwarmend drankje, rijkelijk ondersteund met humor.  We constateerden dat we eigenlijk één grote familie zijn, niet enkel door onze gedeelde liefde voor de ruimte, maar schijnbaar ook door (al dan niet bewuste) gedragspatronen  De aanwezigen weten wat we hiermee bedoelen! We noteren deze activiteit als zijnde een geslaagde avond!   Op de tweede dag van de Nationale Sterrenkijkdagen waren enkele van onze leden paraat om nog een groepje bezoekers wegwijs te maken.           LBe                                                                                                                                                                                    

 

Verslag van de algemene ledenvergadering,16 december 2011.

16 december 2011, buiten druilerig en nat, binnen warm en huiselijk. We maakten ons klaar voor onze laatste bijeenkomst van het jaar. Naar goede gewoonte sluiten we elk jaar af met een algemene ledenvergadering. Ook zo dit jaar. Op de agenda zagen we de traditionele punten, zoals de welkomst-, eindejaarspeech van de voorzitter, het kasverslag, het jaarverslag, een algemene kennisquiz en, als uitzonderlijk punt, de verkiezing van het bestuur. Lambert werd gevraagd notulen te nemen en als moderator op te treden.

Omdat we bij een algemene ledenvergadering doorgaans iets meer volk hebben waren we op onze voorhoede en reserveerden we een lokaal op de bovenverdieping. We kozen voor de warme Zen-ruimte, die door enkele van onze leden al snel getransformeerd werd in een vergaderruimte. Kaarsjes op tafel voor net dat beetje meer.  Er was een mooie opkomst, Jan had voor enkele vlaaien gezorgd en Dirk bracht een overheerlijke, “home-made” kerststronk mee. Op tafel gezellige theelichtjes, de sfeer was warm! Na een kort welkomstwoord van de moderator kon de avond van start gaan. Onze voorzitter had de eer het eerste punt van de agenda in te vullen. Zijn speech:

 Beste Noorderkroners, 

 “Ik zou graag willen beginnen met u allen eerst en vooral van harte welkom te heten op deze feestvergade­ring. Het is de laatste studiebijeenkomst van 2011 en naar goede gewoonte sluiten we ook nu weer het jaar af in een gezellige en feestelijke sfeer.

Ik wil hierbij iedereen bedanken die het afgelopen jaar een bijdrage leverde aan onze kring. Bedankt mensen voor de energie die ge allen aan de dag hebt gelegd.

Voor de kijkavonden blijven we natuurlijk ook volgend jaar afhankelijk van het weer, maar het afgelopen jaar waren onze kijkavonden dikwijls heel mooi en druk bemand. Ik heb veel enthousiasme gemerkt en zelfs mooie nieuwe apparatuur zien verschijnen. Recente ontdekkingen dwingen ons soms om af te stappen van lang bestaande en gevestigde ideeën. We vernemen soms wel eens op een van onze studievergaderingen dat er weer iets achterhaald is en dat kan het soms wel wat moeilijker maken, maar zo is het al eeuwen gegaan en zo zal het waarschijnlijk in de toekomst nog re­gelmatig gebeuren. Dit houdt sterrenkunde levendig en blijft telkens weer onze nieuwsgierigheid prikkelen.

 Over het maandblaadje, waarmee we telkens weer prettig worden herinnerd aan de geplande kijkavonden en studiebij­eenkomsten, kan ik alleen maar lof spreken.  Het wordt ons iedere maand goed verzorgd aangeleverd door onze secretaris Lambert. Iedere keer voorzien van een goed verslag en van allerlei wetenswaardighe­den. Ik wil hiervoor dan ook graag een extra woord van dank aan hem richten, want ik weet zeker dat er weinig verenigingen zijn die deze luxe hebben.  Dit verdient zeker een applaus.

 Wat me ook erg verheugt is dat we het volgend werkjaar in Achel op de basisschool zijn uitgenodigd om aan de jeugd iets te vertellen over sterrenkunde. Het is de eerste kaar dat we dit in de basisschool mogen brengen en we zullen dan ook met alle plezier dit thema helpen afsluiten met een extra kijkavond voor hen op de sterrenwacht.

Een laatste puntje dat ik graag nog wil vertellen is dat het bestuur van de Noorderkroon al een behoorlijke tijd uit eenzelfde groep mensen bestaat terwijl er intussen verschillende nieuwe leden zijn bijgekomen. We verwachten eigenlijk dat er mensen bij zijn die interesse hebben voor een functie in het bestuur. Vernieuwing voorkomt dat het bestuur vastroest in haar denkpatroon en houdt de vereniging jong en actief. Daarom willen we vandaag iedereen de kans geven om zich voor de een of ander bestuursfunctie aan te bieden en een verkiezing organiseren.Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de  ijver in de kring. Ik hoop dat we u allen het volgend jaar ook weer talrijk op onze maandelijkse activiteiten mogen ontmoeten.

Ik wil afsluiten met U allemaal een heel goed 2012 te wensen en ik hoop dat het voor iedereen een voorspoedig jaar wordt, in een goede gezondheid, met veel kijkgenot en alles wat wenselijk is.”

 Uw voorzitter,      Lambert Breemans 

Na de speech van de voorzitter bracht Jan enige toelichting betreffende het formulier voor de verkiezing van het bestuur. Iedereen had de kans in te schrijven op één van de vacante bestuursfuncties. Aangezien het voltallige bestuur haar mandaten beschikbaar stelde, kon ieder inschrijven op gelijk welke functie dan ook. Indien er geen nieuwe kandidaten zouden inschrijven blijft het huidige bestuur in functie. Na de toelichting circuleerde het formulier onder de aanwezigen. Het volgende punt op de agenda; het kasverslag. Jan bracht aan de hand van een Powerpiont een zeer duidelijk en verhelderend beeld van onze financiële status. Na aftrek van alle uitgaven en overdracht van vorig jaar komen we uit met een positieve balans. Er waren enkele uitzonderlijke uitgaven, afgelopen jaar. Jan heeft deze één voor één besproken. Onze penningmeester benadrukte het gegeven dat, dank zij de donaties die hij elk jaar mag ontvangen, ons kasverslag positief blijft. Onze penningmeester kreeg een applaus en werd bedankt voor het goede beheer van onze fondsen. Tijd voor een lekker stuk vlaai (en kerststronk) en een drankje, aangeboden door de vereniging. Op de achtergrond kan men genieten van videobeelden van sterrenhemel en poollicht.

 Na de pauze presenteerde de secretaris het jaarverslag 2011, net als voorgaande jaren in de vorm van een PowerPoint-presentatie. Al onze activiteiten, ter opfrissing, nog eens in beeld gebracht. Niet alleen de mooie momenten, maar ook de droeve dieptepunten werden terug onder de aandacht gebracht. Qua kijkavonden hebben we een uitzonderlijk mooi jaar mogen genieten. De beelden spraken voor zich. Op het einde van de presentatie was er even aandacht voor onze websites: we zijn op dit moment niet minder dan 185.500 keer bezocht. Analyse van onze bezoekers toont aan dat we, op Antarctica na, op elk werelddeel bezoekers hebben. Onze webstek doet het niet slecht. Na elke post op de site zien we de tellers omhoogschieten. Een reden om zoveel mogelijk te posten. Op zes jaren tijd is onze website al uitgegroeid in een serieus groot bestand. Weinige weblogs kunnen qua volume tippen aan hetgeen wij neerzetten! De steeds weerkerende bezoekers illustreren dit gegeven. De presentatie werd afgesloten met enkele vaststellingen. Waarom hebben we het afgelopen jaar zo goed gepresteerd? Een reeks van 6 factoren werd opgesomd. Zes factoren die we afgelopen jaar perfect hebben ingevuld en waarvan we de vruchten hebben mogen plukken. En we blijven doorgroeien!!!

Aansluitend toonde Jan nog het filmpje dat we nog tegoed hadden. Een kort, maar bijzonder mooi videofragment dat ons meer inzicht bracht over het HRD. Geen wonder dat Jan, ten tijde van presentatie, een beetje teleurgesteld was dat het toen die avond niet werkte. Na het jaarverslag was er weer tijd voor een versnapering, gevolgd door een quiz die Jan in elkaar gestoken had. Een quiz van Jan….dan weten we meteen waar de vork steekt; het kunnen strikvragen zijn, het kan doodgewone logica zijn, kortom; met Jan weet je nooit. Ook dit jaar weer. Jan had een twintig vragen klaar en vuurde ze op ons af. “Hoe heet Mexico’s populairste muis?”, “Wie was de oom van Kwik, Kwak en Kwek?” (jaja,  van dat soort vragen afgewisseld met… vragen waarbij toch wel een beetje hard nagedacht diende te worden). Onsterfelijke roem, eer en glorie voor de winnaar van deze quiz…….Dirk Schuurmans!

Na de quiz was het aan Lambert die voor een streepje animatie zou zorgen. Dit jaar in een heel nieuwe vorm. Lambert toonde een film, een compilatie van ons doen en laten tijdens de kijkavonden doorheen het jaar. Er zaten videofragmenten in van een reguliere kijkavond, er waren beelden van de nacht van de duisternis, deepsky-beelden door Noorderkroners verwezenlijkt en als afsluiter beelden van Grandpre, ter introductie. Na afloop deed de secretaris een oproep aan alle leden om het komende jaar zoveel mogelijk foto’s, videofragmenten, verslagen, enz. te doen toekomen aan het secretariaat. Waarom? Om onze website zo divers en gevuld als mogelijk te krijgen, als voeding in ons maandblaadje en vooral: er zal nu elk jaar een compilatiefilm gemaakt worden. Hoe meer deelnemers, hoe groter de diversiteit. Een mooie, hedendaagse manier om ons verenigingsleven te visualiseren en levendig in een archief te onderhouden. Reken er dus maar op dat er komend jaar behoorlijk wat gefilmd en gefotografeerd zal worden! Inzendingen kunnen ten aller tijden bij de secretaris afgeleverd worden. Weet je niet goed hoe dit aan te pakken, vraag en je zal geholpen worden. Zorg dat je volgend jaar een hoofdrolspeler bent!!! Na de animatie kwam het officiële afsluitingswoord van de moderator. Hij dankte de aanwezigen, wenste hen fijne feestdagen, goede moed en gezondheid voor 2012.                         LBe