Bezoek Scouts Sint Joris.

Verslag bezoek Scouts St Joris 04 augustus 2010.

 

In de aanloop van de zomervakantie werd er druk over en weer gemaild tussen de leiding van de Scouts Sint Joris  en het bestuur van Noorderkroon. Doelstelling was het tot stand brengen van een kampactiviteit in het kader van de vallende sterren.

 

Het secretariaat van Noorderkroon deed een oproep aan de leden ter ondersteuning. Er werd zeer positief op gereageerd. Op  woensdagavond om 21.30u waren een vijftal Noorderkroners druk bezig de voorbereidingen te treffen. Stipt om 22.00u kwamen de scouts aan; een groepje van 9 personen, leiding inbegrepen. De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen 11 en 14 jaren (uitgezonderd de leiding, natuurlijk!).

 

Na de verwelkoming, aan de voet van de sterrenwacht, werd even aandacht besteed aan de bouw van de sterrenwacht, waarom de centrale zuil los staan van het gebouw en de toren. Eenmaal in de sterrenwacht gingen we van start met de uitleg over de werking van een sterrenkijker. We hadden de lenzenkijker opgesteld en tevens de beschikking over de kringkijker (Newton) zodat al snel één en ander duidelijk werd. Het verhaal ging naadloos verder (moest wel, want buiten was het helaas bewolkt…) met enige uitleg over alle objecten die we kunnen zien door een sterrenkijker. Na een dik uurtje uitleggen (interactief uitleggen) kregen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid tot vragen stellen. Vragen die, zo bleek, getuigden van diepgaande interesse, werden zonder problemen beantwoord.  In het kader van de nakende Perseiden hadden we de nadruk op “vallende sterren” gelegd. Wat zijn het en hoe kan je ze zelf waarnemen. We hebben de groep van informatie en een sterrenkaart voorzien, zodat ze zelf een kampactiviteit rond “vallende sterren” kunnen organiseren. Tegen middernacht sloten we, na een applaus van de gasten, de avond af. We hebben laten weten hen steeds van dienst te zijn, als ze in de buurt gekampeerd liggen. Dank aan de aanwezige leden van Noorderkroon voor de ondersteuning!

                                                                                                                      Lambert