Nacht van de Duisternis en Nationale sterrenkijkdagen.

Goede dingen hebben voorbereiding nodig. Zo ook de komende NAtionale Sterrenkijkdagen in 2008. Op zaterdag 15 maart zal Noorderkroon-Achel, naar goede gewoonte, weer haar deuren openen voor het publiek onder de noemer:

Nationale Sterrenkijkdagen

en

Nacht van de Duisternis.

Noorderkroon zal, net als vorig jaar, weer actief meewerken aan beide initiatieven. Er is al een eerste werkgroepvergadering op het Stadhuis geweest. Net als vorig jaar zal ook Natuurpunt meewerken. De vereninging " het VEN heeft vanwege een te geringe kringwerking afgehaakt.

Hoe zal het programma er uit gaan zien?

Noorderkroon-Achel zal op de sterrenwacht actief zijn en de mensen door de sterrenkijker laten kijken. De maan is voor 50% verlicht, maar is al dalend. Ze zal niet storen, integendeel. Betreffende de planeten: Mars en Saturnus zullen zeker in de kijkers tevoorschijn komen. Als de maan, later op de avond al redelijk laag staat kunnen we nog alijd de groten en heldere deepskyobjecten laten zien. Op het bordes van de toren kan bijkomende uitleg verstrekt worden. Noorderkroon zal in de taverne een presentatie met thema "Lichthiinder" verzorgen. Onnodig te vertellen dat deze presentaie sterk astronomisch getint zal zijn. bedoeling van de presentatie is het bewustmaken van duisternis. Waarom moet de nacht donker zijn en hoe kunnen we daar in meehelpen?

Synchroon aan dit alles zal Natuurpunt twee geleide wandelingen verzorgen. Zachte kaarsverlichting zal de nachtelijke wandeling leiden, tewijl gidsen vertellen over nachtdieren en sterrenkunde (in deze optiek zoeken we twee mensen van Noorderkroon die de wandelingen kunnen versterken). De wandelingen gaan van de sterrenwacht naar de Tomp waar een persson van de Geschied en Heenkundige kring een uitleg over de Tomp zal verschaffen. Let wel: IN de Tomp; we hebben toegang tot het hoofdgebouw!!!

Als aanvulling voorzien we een bewegingsact door een plaatselijke toneelgroep. Eenmaal terug van de wandelingen kunnen de bezoekers nog steeds deelnemen aan de lopende activiteiten (sterrenwacht en presentatie).

In de taverne zal een kleinschalige tentoonstelling te bezoeken zijn. De organisatie stelt tevens relevante brochures ter beschikking.

Hou deze datum nu al vrij in je agenda en spreek vrienden en kennissen aan. Het zal zeker de moeite zijn. Bezoek ons!!!!

moon