December 2007, ’tis nog niet gedaan!!!!!

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 7 december 2007 Voor de 29e keer op rij sloot Noorderkroon het lopende werkjaar  af met een Algemene Ledenvergadering. Onder deze noemer gaat, elk jaar de laatste bijeenkomst door (niet specifiek de laatste activiteit…we keken later op de maand nog naar de Geminiden, en pas dan is ’t officieel gedaan met werkjaar 2007).   De agenda van de avond in een notendop:·         De Voorzitter heeft ons, in al zijn welbespraaktheid, voorzien van een bruisende eindejaarspeech.  ·         Net als alle voorgaande jaren werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van onze financiële slagkracht, middels een kasverslag door onze penningmeester.  

·         Een “heel gemakkelijke” en een algemene kennisquiz verzorgt door Jan Hermans.

·         Tijdens de pauze een virtuele trip door het Andesgebergte oftewel wat een vrachtwagenchauffeur leiden kan…. door Jan Hermans ·         Er was het jaarverslag door de secretaris. Dit jaar een ietwat uitgebreidere vorm: veel beeldwerk, verkregen doorheen het jaar, was de basis voor een presentatie die elke activiteit kort onder de loep nam. Af en toe een humoristische tint, maar ook momenten van bezinning bij de herinnering aan het verlies van Gerard van der Looy en Henri Schuurmans, beiden trouwe Noorderkroners die we afgelopen werkjaar hebben moeten afstaan.·         De “klassieke” zeven wereldwonderen door Jan Hermans.·         De  “ nieuwe” (internetgeënquêteerde)  zeven wereldwonderen door Jan Hermans·         Officiële afsluiting en een beetje nababbelen. Een samenvatting van de avond: Als eerste beet Jan Hermans de spits af met de bekendmaking van de agenda, onmiddellijk gevolgd door de officiële verwelkoming van de voorzitter en diens eindejaarspeech: Beste Noorderkroners, Het jaar 2007 is weer bijna voorbij en naar goede gewoonte hebben we vandaag weer een feestje om het einde te vieren van een jaar waarin we terugkijken nar hetgeen er gebeurt is in 2007 en we kijken vol verwachting naar de toekomst.  Op de eerste plaats wil ik namens het bestuur en al de leden onze innige deelneming en medeleven betuigen aan de families van de overleden, trouwe leden Harrie Schuurmans en Gerard Van der Looy. Harrie was een trouwe deelnemer op de maandelijkse vergaderingen en als we op reis gingen was hij er altijd bij. Gerard was altijd een trouw lid om met onze jaarlijkse reis mee te gaan. We zullen hen erg missen en we zullen nog lang aan beiden denken.  Eerst en vooral heet ik U van harte welkom op onze feestvergadering en bijzonder de nieuwe leden die voor het eerst deze jaarlijkse vergadering met ons allen mee vieren. Ik vergeet ok niet onze andere leden die ik van harte bedank voor de toewijding en de energie die ze in het verleden en in het jaar 2007 opgebracht hebben om met onze vereniging weer met nieuwe moed het jaar 2008 in te gaan. Wat onze maandelijkse kijkavonden betreft hebben we met Lambert zijn mooie kijker zulke mooie warnemingen waar we tot een paar jaren geleden enkel maar van konden dromen; objecten die we nog nooit gezien hadden. Ook onze vergaderingen zijn gemoderniseerd met projectie door de beamer, met prachtige foto’s die de vergaderingen een nieuwe kijk kunnen geven op de onderwerpen die zijn geprogrammeerd  om op de vergadering een betere kijk te geven op datgene wordt uitgelegd. Bedankt Lambert voor deze mooie toestellen waardoor we een modernere vergadering kunnen houden. Verder is ons maandblaadje moderner geworden door een andere printer zodat we ook mooie foto’s kunnen afprinten. We staan nu op de drempel van het jaar 2008. Een bijzonder jaar voor de Noorderkroon, omdat we dan het 30-jarig bestaan vieren van onze vereniging. Om dat te vieren is het dagelijks bestuur al lang bezig met een feestprogramma om dit feest op een mooie manier te laten doorgaan. Het bestuur verwacht dan ook van alle leden een goede samenwerking en hulp waar het nodig is om alles tot een goede einde te brengen. Aan alle leden zou ik willen vragen, als het enigszins mogelijk is, talrijker op onze maandelijkse activiteiten aanwezig te zijn, op onze kijkavonden als het weer het toelaat en op de maandelijkse studieavonden. Ik ga nu sluiten met U allen een goede start te wensen samen met uw familie en uw vrienden in het nieuwe jaar 2008 in goede gezondheid en alles wat wenselijk is,                      Uw voorzitter,      Lambert Breemans  Na de speech van de voorzitter bracht onze penningmeester zijn verslag van 2007. Weer, voor de zoveelste maal op rij, sloot Jan de jaarbalans positief af. Jan werd (terecht) geprezen voor de precisie waarmee hij de boeken afsloot, zelfs de allerkleinste details hadden hun plaats in het verslag. Een welverdiend en gemeend applaus was het loon dat onze penning-meester voor bewezen diensten, periode 2007, in ontvangst mocht nemen.  Na het kasverslag ging Jan verder en bracht veel hilariteit onder de noemer: “de gemakkelijkste quiz”.  De opdracht was simpel: beantwoord acht vragen en heb er minstens vier goed…….de topscore was 2 op 8. Winnaars van deze quiz: Tony en Lambert. Niet om de hele boel goed te praten, maar weet je het antwoord op volgende vraag: Van welke vacht maakt men de kameel-haren borstels? Antwoord: de das of stinkdier. Een nabeschouwing is hier op toch wel op z’n plaats…..probeer maar eens kamelenharen te kweken op de rug van een das???? Dit even om te illustreren dat die “gemakkelijke” quiz heel handig door Jan ingezet werd om de hilariteit op een bepaald niveau te brengen.  Alle acht vragen waren instinkers, doch zeer aan te bevelen!!!
 Jan had zijn doel bereikt en het aanwezige publiek klaargestoomd voor de volgende quiz, een algemene kennisquiz. Deze keer geen instinkers (alhoewel…. een twijfel zaaiende quizmaster?), maar echte “down to earth-questions”, recht voor de raap!! Op 25 vragen waren er 50 punten te verdienen. De onderwerpen waren heel gevarieerd. En ieder kon zijn ding vinden. Na het stellen van de vragen was het tijd om de correctheid van de antwoorden te  toetsen. Ieders  rechterbuurman kreeg de taak zich objectief te kwijten van deze taak. Af en toe leidde dit tot komische taferelen. Een goede quizmaster en alles werd tot in de puntjes afgewerkt. Uitslag van de quiz: twee winnaars met een score van 36 op 50: Dirk en Lambert, maar eigenlijk waren we met z’n allen winnaars. Veel lol gehad en tegelijkertijd  toch weer wat bijgeleerd! Dat is mooi meegenomen en met een beetje geluk zijn we, door deze ervaring, gesterkt in onze nimmer aflatende strijd en jacht naar onmetelijke roem en onvergankelijke glorie, de inzet van de volgende quiz. We kijken er naar uit!!! Jan, weerom proficiat voor deze zeer gesmaakte initiatieven en sfeermakers.  Hoogste tijd om een kort intermezzo in te lassen. Jan ( ja, ja…weer diezelfde Jan!!) bracht een beetje entertainment tijdens het degusteren van vlaai en diverse soorten streekbieren. Jan liet eens kijken hoe een vrachtwagenchauffeur in de Andes zijn brood verdient. Steile en diepe ravijnen en een zandpaadje als weg, net anderhalve vrachtwagen breed. Ga daar elkaar maar eens passeren!!!Je gaat heel anders tegen files en hoogtevrees aan kijken, als je dit gezien hebt, om nog maar te zwijgen over de conditie van de voertuigen. Je krijgt schrik in hun plaats, sommige beelden waren gewoonweg angstaanjagend! 

DSCF2201

Na de pauze was het de beurt aan de secretaris met het jaarverslag. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van Noorderkroon-Achel werd dit gebracht met behulp van de beamer. Lambert had doorheen het ganse jaar zoveel mogelijk fotografisch materiaal bijeen gesprokkeld en dit in een presentatie gegoten. Al onze activiteiten vonden hun plaatsje in deze presentatie.

Méér dan eens heel ludiek, maar ook momenten van diepe ernst. Diepe ernst en momenten van bezinning toen het jaarverslag de melding maakte van het overlijden van Gerard Van de Looy en Harrie Schuurmans. De presentatie begon met het vraagstuk: “ waar laat je het verslag van een algemene Ledenvergadering?”. Om deze reden was de allereerste activiteit het afsluiten van 2006. Na een korte terugblik op 2006 hebben we 2007 de revue laten passeren. Op tijd en stond werd even getest of het aanwezige publiek nog wist wat we besproken hadden.  De antwoorden waren heel bevredigend. Er was nog één enkel item dat verder nabespreking verdiende: de lege ruimte van Mark Smits. We besloten er tijdens een open agenda op terug te komen. Het onderwerp is iets uitgebreider dan verwacht. Honderdtwintig slides door gewerkt en het jaarverslag was afgewerkt. Niet alvorens de beste wensen over te maken aan alle leden en sympathisanten van Noorderkroon-Achel.

Nagekomen reacties gaven te weten dat deze vorm van jaarverslag aanslaat. Om deze reden een oproep: ben je in het bezit van digitaal fotografisch materiaal dat kan dienen voor verdere edities (kan archiefmateriaal zijn , maar ook hele actuele opnames), kan je dit steeds bekendmaken op het secretariaat of mail ze met een kort berichtje even door naar het gekende e-mailadres; lambert.belien@hotmail.com of gebruik de “mail me”-knop op onze website. Alle bijdragen zijn welkom!!!!

 

DSCF2202

DSCF2204

 

Vergeet niet te kijken! 

 

·         Mercurius kan je vanaf  25 januari tot 15 februari ’s avonds zien in het zuidwesten, enige tijd nadat de zon achter de horizon verdwenen is.

·         In het begin van de maand (maximum op de 3e om 22.00u) zijn de Quadrantiden, beter gekend als de Boötiden,  actief. Deze onopvallende zwerm vallende sterren zal zwaar hinder ondervinden van een volle maan.

·         Nog steeds enkele kansen om komeet 8P/Tuttle te zien voordat hij te ver zuid gaat en voor onze contreien minder interessant. De komeet schijnt tegen magnitude 6 (net gene blote oog) en bevindt zich in de Walvis, richting zuid.

·         Hou deze maand de maan in de gaten: Ze kan je gidsen naar andere objecten in ons zonnestelsel.

 

1.        5 januari:  7.0° zuidelijk van Venus

2.      10 januari:  0.4° zuidelijk van Neptunus

3.      12 januari:  3.0° noordelijk van Uranus

4.      19 januari:  1.1° noordelijk van Mars

5.      24 januari:  0.7° zuidelijk van Regulus

6.      25 januari/  3.0° zuidelijk van Saturnus

  Wist ge dat….In een gigantische sterrenwolk van meer dan honderd miljard sterren cirkelt een eerder kleine ster, onze zon, vergezeld van een negental planeten. Deze kleine ster straalt zoveel kilocalorieën licht en warmte op één seconde uit, dat men het moet schrijven met een getal van 24 cijfers. Op 1 seconde! Per seconde komt er genoeg energie vrij om 300 miljoen auto’s meer dan 12 miljoen jaren dagelijks 100 km te laten bollen. Van deze enorme energie komen slechts twee miljardste gedeelten op de aarde terecht. Door deze straling wordt de zon elke seconde 4.000.000 ton lichter.  En dit reeds duizenden eeuwen! Het inwendige van de zon, ze heeft een diameter van bijna 1,5 miljoen km, kent een onvoorstelbare hellestorm van kernreacties, waarbij waterstof in helium wordt opgezet en zich een hitte ontwikkelt van 16 miljoen graden… Vlammende gasmassa’s, de protuberansen, worden omhoog geslingerd tot een hoogte van 150.000 km. Die lange steekvlammen zouden zich viermaal om de aarde kunnen slingeren… En het gaat steeds over die ‘kleine’ ster, vlak bij ons.Die geweldige zon is immers maar een stipje in het heelal. Pollux uit het sterrenbeeld Gemini is al 45-maal sterker dan de zon. Rigel uit het sterrenbeeld Orion heeft een lichtsterkte die 52.000 keren groter is dan die van de zon en… de lichtkracht van één supernova uit ons sterrenstelsel is zo krachtig als 800 miljoen zonnen.  We weten dat de zon het grootste hemellichaam is in ons zonnestelsel. 99,8% van de  totale massa van het zonnestelsel is terug te vinden in onze zon. Dit gegeven maakt dat de zon het zwaarste hemellichaam in ons zonnestelsel is, maar……..haar diameter van 1.5 miljoen kilometer is afgelopen maand overtroffen door de omvang van komeet 17P/Holmes. De atmosfeerwolk van de geëxplodeerde komeet werd  op een gegeven moment groter dan de omvang van de zon en maakte dat 17P/Holmes het grootste object in ons zonnestelsel werd. Niet mis voor een brokstukje met een diameter van niet meer dan 3,6 km!!!!!! Kijk op onze websites voor meer info en fotografisch materiaal. 

venusovergang_0448thumb

Venus trekt over de zonneschijf

orion

wintersterrenbeeld Orion, een vertouwd gezicht!!

1e Kwartaalagenda 2008

Nog een klein beetje geduld en de kwartaalagenda zal hier verschijnen!!

Tot dan en denk er aan’t gaat vriezenhaal die kijkers maar stilaan boven en geniet van fonkelende sterren en magistrale vergezichten!