Volgende keer weer alle registers open?

Het onderstaande verslag van de eerste kijkavond van  2011, geschreven door Jan Hermans, beschrijft heel goed de sfeer die er heerste op de weide. Ik denk dat iedereen het er mee eens is: meerdere kijkers in het veld, het leek wel een startparty, geeft niets dan voordelen en gelukkige waarnemers. We herhalen onze oproep om vanaf nu zoveel moelijk kijkers actief te hebben. Het wakkert interesse op, het werkt drempelverlagend en we kunnen meer zien.

Als je een kijkavond hebt meegemaakt en je hebt er ook zo van genoten, schrijf dan eens een kort verslagje en bezorg dit aan onze secretaris (het kan via email of via de email-knop op deze site), dan kan dit gepubliceerd worden op deze site en misschien (als er plaats is) in het maandblaadje.

Noteer nu alvast in je agenda: de eerstvolgende kijkavond zal doorgaan op vrijdag 11 februari 2011 om 20.00u aan de sterrenwacht. De maan staat dan nog geen halve graad onder de Pleiaden, goed voor enkele leuke plaatjes!! Je hebt het al door; we gaan eens stoeien met de maan! Wat zie ik bij welke vergroting? Welke filters te gebruiken? Hoe te fotograferen (best wel moeilijk)? Welk zijn de verschillen door een reflector – refractor of een Cassegrain? Kom zeker eens kijken (en actief deelnemen), we beloven dat het zeker de moeite waard is!!!

Nogmaals dank aan alle aanwezigen voor het welslagen van de eerste kijkavond!

Tot kijk….