Mercuriusovergang

Verslagje van de Mercurius overgang van 11 november 2019

Dirk, Jan, Jo en Ronald waren om 13u00 op post om er een aangename namiddag van te maken.  Maar driewerf helaas, de weergoden beslisten er weer een keer anders over.  “Je ziet het niet, maar het is er wel.  Wat is het?”  Het kon een raadseltje zijn uit een ouderwets quizprogramma uit lang vervlogen televisietijden, maar vandaag was het: de Mercuriusovergang van 2019. 

Weer om geen hond door te jagen.  Dus bleven de telescopen binnen en de koepel dicht want de zon achter de wolken.  Toch ontvingen we nog een moedig gezin (vader, moeder en drie kinderen van 6, 8 en 9 jaar).  En ook Paul zakte uit sympathie uit Lommel af.  Jan vergastte hen op een mooie presentatie van de overgang aan de hand van ons planetarium.  En we lieten hen op groot scherm ook nog enkele Youtube-clips zien van de vorige Mercuriusovergang en van ons melkwegstelsel.  Waarna we het gezellig keuvelend nog volhielden tot een uur of half vijf.  Om dan toch met enigszins gemengde gevoelens huiswaarts te trekken.

 Maar we hebben al afgesproken dat we bij leven en welzijn weer paraat zullen staan bij de volgende Mercuriusovergang.  Die komt er op 13 november 2032.  Noteer die datum alvast in jullie agenda’s!!!  

Jo

Vereniging voor sterrenkunde

Website beheerder: H. van Kuijk