Historie Noorderkroon oud

Sterrenkundevereniging “NOORDERKROON” in HAMONT-ACHEL.

De sterrenkundevereniging “Noorderkroon” uit Hamont-Achel is misschien niet bij iedereen even goed gekend, maar kent toch al een behoorlijk lange, actieve werkingsperiode. Daarom is het misschien zinvol om de vereniging voor te stellen, haar activiteiten toe te lichten en eens even terug te kijken wat er allemaal aan vooraf ging.

Het begon allemaal in 1978. Enkele Achelaars beschikten al over een sterrenkijker(tje) en dachten eraan om wat persoonlijke ervaring met elkaar uit te wisselen. Een eerste contactbijeenkomst vond plaats op 6 juli 1978 en, met inspecteur A. Claassen, als voorzitter, L. Breemans als ondervoorzitter en Guido Honnay als secretaris, werd een eerste start gemaakt voor een vereniging die zich sindsdien actief met sterrenkunde en aanverwante wetenschappen bezighield. Op maandelijkse studiebijeenkomsten werd ieders kennis verrijkt door het uitwisselen van ervaring en informatie. Zo vond ook op kijkavonden iedereen steeds beter zijn weg aan de sterrenhemel. De kring sloot ook aan bij de landelijke vereniging VVS om nog meer over sterrenkunde te weten te komen, er werden regelmatig lezingen bijgewoond, en die opgedane kennis werd nadien weer overgedragen aan andere leden. Ook bij het publiek werd door plaatselijk voordrachten en kijkavonden interesse gewekt voor sterrenkunde.

Zo groeide de vereniging al snel en telde ook al snel studenten en andere jeugdige leden. In 1985 werd landelijk een wedstrijd “Jeugd & Technologie” uitgeschreven voor de jeugd. Een jong lid van de Noorderkroon kaapte hiervoor de eerste prijs weg en kreeg Chriet Titulaer op bezoek om hierover een uitgebreide reportage te maken voor het TV programma “Wondere Wereld”. Ook verschillende eindejaarsstudenten maakten gebruik van de opgedane kennis om met succes een eindwerk over sterrenkunde of aanverwante wetenschap te maken.

Iedere vijf werkjaren werd het lustrum gevierd met een extra activiteit. Zo kwamen mooie tentoonstellingen tot stand waar onderwerpen als sterrenkunde, ruimtevaart, mineralen & gesteentevorming, waarnemingen, kringwerking e.a. uitgebreid aan bod kwamen.

In de afgelopen periode stak ook het stadsbestuur regelmatig een helpende hand toe. Zo werd in 1985, op initiatief van de Noorderkroon, de wandelroute “Planetenpad” – als allereerste planetenpad van België – officieel geopend. De onderlinge afstanden van de planeten zijn op schaal uitgezet en op de fraai uitgewerkte panelen vindt de wandelaar allerlei gegevens over ons zonnestelsel. Halverwege het planetenpad – tegenover de ruïne van de waag – kwam later de geologische tuin tot stand met gesteenten uit de verschillende perioden van de aardse evolutie.

Ook de zonnewijzer bij de fontein in Achel is een ontwerp van de Noorderkroon dat opnieuw met steun van het stadsbestuur kon worden opgesteld. Een fraai monumentje met als extra een gravure waarop iedereen kan aflezen hoeveel onze dagelijkse tijd (gemiddelde tijd) in de loop van het jaar voor- of achterloopt op de zon.

Een erg belangrijk moment voor de Noorderkroon vond ongetwijfeld plaats in het jaar 2000. Bij “Domein De Bever” kwam toen, opnieuw met steun van het stadsbestuur, de lang beoogde sterrenwacht tot stand. Sinds de opening maakt de kring hier nu dankbaar gebruik van en organiseert ook regelmatig waarnemingsavonden voor het publiek. Vanaf de toren is er niet alleen een prachtig panoramisch uitzicht over de omgeving, maar kunnen we nu ook zonder hinderlijk strooilicht veel dieper in de donkere sterrenhemel kijken; veel verder dan onze ogen reiken.

Al die tijd gingen de maandelijks studiebijeenkomsten en kijkavonden onveranderd door en bleef de kring werken aan haar doelstelling –“het vereenvoudigen en populariseren van sterrenkunde”- om iedereen zo veel mogelijk gelegenheid te bieden deel te kunnen meegenieten van dat wonderlijke en immense universum.

Om allerlei hulpmiddelen om sterrenkundige inzichten te verduidelijken en ook het archief van zoveel jaar verenigingsleven en in goede conditie te bewaren, was er al een tijdje nood aan goede huisvesting. Aan die behoefte kwam onlangs het stadsbestuur tegemoet door onder de sterrenwachttoren een extra ruimte te creëren. Hierin is nu het archief en de vele educatieve hulpmiddelen ondergebracht.

De Noorderkroon is fier dat ze sinds 12 maart 2016 over dit mooie nieuw lokaal mag beschikken. Dit biedt extra mogelijkheden aan de kring. Het archief is beter beschermd, de verschillende didactische stukken zijn binnen handbereik en als er even bewolking optreedt hoeven belangstellenden niet meteen teleurgesteld terug naar huis te keren.

De leden van de Noorderkroon kunnen in dit lokaal bezoekers ontvangen en informeren over de werking van de kring en wat astronomische inzichten uiteenzetten.

Dit stelt hen in staat om meer interesse te wekken voor het mysterieuze dat zich boven onze hoofden afspeelt.

De Noorderkoon hoopt zo nog lang mensen bij elkaar te kunnen brengen om samen antwoorden te zoeken op de vele vragen die we allen hebben over dat vreemde, geheimzinnige en ontzaglijk grote heelal. Dat heelal waar we zelf deel van uitmaken, waarin we leven, bedrijvig zijn, denken en zoeken…

Iedereen die interesse heeft om een bezoek te brengen en eventueel interesse heeft om bij de kring aan te sluiten is van harte welkom. Er is een maandblaadje waarin de besproken onderwerpen worden gepubliceerd, er wordt jaarlijks een uitstap georganiseerd met een cultureel karakter en zoveel mogelijk gekoppeld aan sterrenkunde en aanverwante wetenschappen.

Vereniging voor sterrenkunde

Website beheerder: H. van Kuijk